​​

Mobilen skal hjælpe demente


Sundhedspersonale og pårørende kan hente den første danske app på demensområdet fra Region Hovedstaden

Små ændringer kan betyde meget

Svækket hukommelse. Glemmer at drikke. Dehydrering. Fald. Små ændringer i adfærden hos ældre mennesker kan hurtigt udvikle sig til sygdom og ulykke, hvis ikke symptomerne opdages i tide.

Ny app til medarbejdere

En ny app til mobilen skal støtte medarbejderne i hjemmeplejen, i plejeboliger og plejepersonalet på hospitalerne, så de kan handle på mulige sygdomstegn hos ældre, især demente personer.

Lavet af region og videnscenter

Bag app’en står Region Hovedstaden samt Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.

Opmærksomhed kan give færre indlæggelser

App’en, der hedder ”Viden om demens”, sætter fokus på observationer af personer med demens, tilbyder viden om symptomer og sygdomme, udfordrer ens kendskab til demens og giver gode råd om samarbejdet om plejen med demente personer.

Fører til færre livstruende tilstande

App’en giver bl.a. forslag til, hvordan SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt sygeplejersker observerer og reagerer på de forskellige symptomer, og forhåbentlig kan deres handlinger føre til færre livstruende tilstande hos ældre mennesker. Bl.a. blev 2.476 ældre i Region Hovedstaden sidste år indlagt med dehydrering.

Kræver personalets fulde opmærksomhed

- Personer med demens er i særlig risiko for at udvikle andre sygdomme. Som følge af demens kan vedkommende have mistet fornemmelsen for sult og tørst, ligesom demens kan påvirke personens evne til at give udtryk for smerter og ubehag. En sådan kombination kan være farefuld, og kræver personalets fulde opmærksomhed, siger professor Gunhild Waldemar, der også er leder af Nationalt Videnscenter for Demens.

Kan også bruges af pårørende

Selvom app’en er tiltænkt sundhedsfagligt personale, vil pårørende også kunne få gavn af den.

Formand: Pårørende kan blive klogere

- Mange ægtefæller yder en værdifuld pleje af personer med demens. Med app’en kan de både læse mere om demenssygdommene samt få indblik i, hvordan den daglige pleje kan gribes an. Samarbejdet mellem pårørende og plejepersonale bygger på en fælles forståelse af den demente persons behov, siger Flemming Pless (S), formand for patientudvalget i Region Hovedstaden.

Alzheimerforeningen er også glade

Også Alzheimerforeningen hilser initiativet velkommen:

- Den kommende generation af pårørende er vant til at bruge apps til at klare daglige gøremål. Kan de hente inspiration og støtte i redskabet, vil især hjemmeboende personer med demens få gavn af den kvalificerede opmærksomhed, som app'en tilbyder, siger direktør Nis Peter Nissen.

Læs mere om app´en ”Viden om demens” her


Fakta:

  • Bag app’en står Region Hovedstaden samt Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
  • Applikationen er udarbejdet i forbindelse med implementering af Region Hovedstadens forløbsprogram for demens.
  • Alle regioner og kommuner kan frit downloade app’en fra Google Play og anvende den i kompetenceudviklingen af plejepersonale.
  • Derudover kan app’en anvendes som redskab og støtte til pårørende til mennesker med demenssygdom.
Yderligere oplysninger hos:
  • Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens, mobil 51 68 45 20
  • Formand for Patientudvalget, Flemming Pless (S) mobil 21 65 23 60
  • Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen, mobil 21 20 12 24
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88
Redaktør