Mulig fejldosering af medicin til patienter i Region Hovedstaden


Ud af 123 identificerede patienter kan nogle blive kontaktet individuelt for at få ændret dosis og udredt eventuelle bivirkninger.

Fejl i overførsel af data

Region Hovedstaden har opdaget, at der er sket en fejl i overførslen af data fra det Fælles Medicinkort til det system (EPM), der håndterer medicinen til patienterne på regionens hospitaler.

Fejlen forventes udbedret søndag aften

Fejlen er ved at blive udbedret, og Region Hovedstaden forventer, at systemet igen fungerer søndag aften. I mellemtiden holdes der manuelt øje med, at ikke flere patienter bliver fejlmedicineret.

123 patienter identificeret

Ud af 123 identificerede patienter kan flere fejlagtigt have fået besked om at tage deres medicin hver dag i stedet for andre doseringer såsom hver anden dag, hver uge eller andre intervaller.

Flere mulige fejl allerede stoppet

Allerede nu er flere mulige fejl dog blevet stoppet af almindelig klinisk omhu.

Eksempler på medicintyper

Medicinen er eksempelvis blodfortyndende medicin, stofskiftemedicin og vitaminpiller.

Forkert dosering muligt

Alle patienter har fået den rigtige medicin, men nogle kan altså have fået for store doser i forhold til det ordinerede.

Foreløbig ikke tegn på fejlmedicinering

En række stikprøver har foreløbig ikke vist tegn på fejlmedicinering. Det skønnes, at eventuel overdosering er ubetydelig for langt de fleste patienter, og at kun ganske få kan have fået bivirkninger af den ekstra medicin.

Berørte patienter ringes op

De berørte patienter bliver ringet individuelt op af læger, inden for de kommende døgn, der vil sikre, at de tager den rigtige medicindosis. Patienterne vil desuden blive spurgt om eventuelle bivirkninger og måske indkaldes til kontrol.

Hvis du mener, du har fået en skade

Hvis du mener, du har fået en skade som følge af forkert medicindosering, kan du anmelde skaden til Patientforsikringen.

Yderligere oplysninger:


  • Kurt Espersen, formand for styregruppen for FMK og EPM og hospitalsdirektør på Bornholms Hospital, telefon 21 67 90 21
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, mobil 70 20 95 88
Redaktør