​​​​​

Nordisk inspiration til letbane langs Ring 3

​En delegation af politikere bag den kommende letbane langs Ring 3 har været i Bergen og Stockholm, hvor letbanerne styrker byudviklingen.

Lægger planer for 30 km letbane

Næsten 30 kilometer letbane langs Ring 3 er ved at blive planlagt i et samarbejde mellem 11 kommuner, staten og Region Hovedstaden. I løbet af foråret behandler de enkelte kommunalbestyrelser og regionsrådet ønsker til letbanens linjeføring og placeringen af stationer.

Letbaner i Bergen og Stockholm

I den forbindelse har 45 politikere og embedsmænd bag letbanen i Ring 3 netop besøgt den norske by Bergen og den svenske hovedstad Stockholm for at opleve letbaner i funktion. I begge byer er der åbnet nye letbanestrækninger de seneste år, og yderligere udbygninger er i gang.

En letbane udvikler byen

I både Bergen og Stockholm er letbanerne meget populære blandt befolkningen og passagertallene langt højere end forventet. Stigningen i passagertallene forventes at fortsætte med åbningen af nye etaper i 2013 og den forventede byudvikling.

FAKTA

45 politikere og embedsmænd

45 politikere og embedsmænd fra Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Ishøj Kommune, Region Hovedstaden, Transportministeriet og Metroselskabet besøgte Bergen og Stockholm medio april.

Fra Region Hovedstaden deltog:

• Steen Olesen (SF ) formand for regionaludvalget
• Lars Gaardhøj (S ), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget
• Danni Olsen (DF)
• Kim Høgh, koncerndirektør

Forventes i drift i 2020

Kommunerne, staten og Region Hovedstaden udarbejder netop nu et beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3. Hvis der omkring årsskiftet 2012/13 træffes endelig beslutning om at etablere en letbane i Ring 3, skal der gennemføres VVM og projektet skal i offentlig høring. Banen forventes at være i drift i 2020.
Redaktør