Ny lov: Behandling inden 2 måneder


Alvorligt syge skal fortsat tilbydes behandling inden 1 måned.

Hidtil: Alle har haft ret til behandling inden for 1 måned

Indtil nu har alle patientgrupper haft krav på behandling på privathospital, hvis regionen ikke kan tilbyde behandling inden for 1 måned fra det tidspunkt, hospitalerne har modtaget en henvisning til behandling.

Ny lov netop vedtaget

Men Folketinget har netop vedtaget en ny lov, som betyder, at den såkaldte ”1-måneds-behandlingsgaranti” kun gælder alvorligt syge, mens mindre alvorligt syge skal tilbydes behandling inden for 2 måneder.

Sygdommens alvorsgrad afgørende

Så fra 1. januar 2013 vil sygdommens alvorsgrad være afgørende for, hvornår hospitalerne henviser patienterne til behandling på privathospitaler.

Max 2 måneders ventetid ved mindre alvorlige sygdomme

Ved mindre alvorlige sygdomme har patienten ret til behandling på privathospital, hvis regionerne ikke kan tilbyde behandling på et offentligt hospital indenfor 2 måneder, efter at hospitalet har modtaget henvisningen til behandling.

Max 1 måneds ventetid ved alvorlige sygdomme

Ved alvorlige sygdomme har patienten ret til behandling på privathospital, hvis regionerne ikke kan tilbyde behandling på et offentligt hospital indenfor 1 måned, efter at hospitalet har modtaget henvisningen til behandling.

Kriterier og lægefaglig vurdering ligger til grund

Afgørelsen af alvorsgraden træffes ud fra en række vejledende kriterier, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen og vil afhænge af en konkret lægefaglig vurdering af den enkelte patient. Vurderingen sker på den hospitalsafdeling, som modtager patienten til behandling.

De vejledende kriterier er:


  1. Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned
  2. Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad
  3. Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Beslutningsstøtte for den lægelige vurdering

Som såkaldt beslutningsstøtte for den lægelige vurdering har regionerne lavet en oversigt over alvorlige sygdomme, der i udgangspunktet bør behandles inden for 1 måned. Dog skal der altid foretages e​n konkret vurdering i lyset af de vejledende kriterier.
Se beslutningsstøtten for den lægelige vurdering (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Akutte patienter behandles som hidtil

Akutte patienter bliver fortsat behandlet som hidtil. Loven ændrer heller ikke på reglerne om maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom.

Redaktør