​​​​​​​

Ny samarbejdsaftale med Region Sjælland


Dermed har alle regioner nu indgået rabataftaler om behandlinger.

Rabataftale på tværs af regionsgrænser

I fremtiden vil patienter fra Region Sjælland blive behandlet på Region Hovedstadens hospitalet med rabat - og omvendt. Dermed har alle regioner nu indgået aftaler om behandlinger som opfølgning på deres fælles hensigtserklæring i Danske Regioner.

Kapaciteten udnyttes dermed bedst muligt

 - Vi er glade for aftalen, da den følger op på hensigtserklæringen om at samarbejde på tværs af regionerne og dermed udnytte kapaciteten i det samlede sygehusvæsen bedst muligt, siger Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand, Region Sjælland.

Sjællændere behøver ikke at skulle til Fyn eller Jylland

- Regionerne skal hjælpe hinanden, fordi det er sådan, at vi får mest sundhed for skattepengene.  Vi skal behandle borgerne, så tæt på deres bopæl som muligt, samtidig med at vi passer på kvaliteten. Derfor er jeg glad for, at vi klarer mest muligt på Sjælland, siger Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Enten 10 eller 30 procents rabat 

Aftalen, som træder i kraft dags dato, betyder,

  • at behandlinger afregnes til 90 % af DRG-taksten, når den ene regions patienter behandles på den anden regions sygehus 
  • at der som hovedregel afregnes til 70 % af DRG-taksten i de tilfælde, hvor de to regioner er enige om, at der er tale om større antal konkret afgrænsede behandlinger – f.eks. ved hofte-, knæ- og rygoperationer.

Region Sjælland vil behandle flere af sine egne patienter

Region Sjælland har planer for hjemtagning af patienter fra Region Hovedstaden, så behandlingerne fremadrettet i højere grad sker på Region Sjællands egne sygehuse.

Faglig ekspertise fra Hovedstaden sikrer hjemtagning

Region Hovedstaden vil hjælpe Region Sjælland med den nødvendige faglige ekspertise, så det bliver muligt for Sjælland at hjemtage patienterne.

Specialiseret behandling sker stadig på Rigshospitalet

Rigshospitalet er også fremover Region Sjællands væsentligste og største samarbejdspartner i forhold til højt specialiseret behandling, som fx hjerteoperationer.


Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, Region Sjælland, tlf. 30 61 64 46
  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
  • Pressevagten, Region Sjælland, tlf. 57 87 50 52​
Redaktør