​​​

Ny vækstaftale for hovedstaden


Vækstforum Hovedstaden har indgået aftale med regeringen om initiativer, der skaber rammer for vækst i hovedstadsregionen.
Se vækstaftalen (pdf - åbner i nyt vindue)

Højere økonomisk vækst i regionen

Vækstforum med formand Vibeke Storm Rasmussen i spidsen mødtes onsdag den 18. april 2012 med erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelsesminister Morten Østergaard og byminister Carsten Hansen for at drøfte muligheder og udfordringer for en højere økonomisk vækst i hovedstadsregionen. I forlængelse af drøftelsen, indgik partnerne aftalen om vækstpartnerskab.

Hovedstadsstrategi

I aftalen indgår blandt andet den hovedstadsstrategi, som regeringen skal i gang med at udarbejde. Parterne er enige om, at den økonomiske udvikling i hovedstadsregionen har stor betydning for hele Danmark. Og man er enige om, at Vækstforum indgår i arbejdet med at lægge strategien.

Stærke brancher i hovedstadsregionen

Parterne drøftede også de særlige erhvervsmæssige styrkepositioner i regionen, og hvordan de kan udnyttes bedst muligt, herunder turisme og sundheds- og velfærdsteknologi. Man drøftede også uddannelsessituationen, og hvordan regeringen og Vækstforum kan arbejde sammen om at sikre, at uddannelserne understøtter vækst og udvikling.

Aftalen om Vækstpartnerskab 2012

Andre elementer i aftalen er blandt andet: grøn omstilling og erhvervsudvikling, tiltrækning af udenlandske investeringer og en ny national strategi for innovation.

Vækstforum Hovedstaden

På mødet var Vækstforum udover formand Vibeke Storm Rasmussen repræsenteret af medlemmerne af Vækstforums formandskab: borgmester Kirsten Jensen, Hillerød, og adm. direktør Allan Agerholm, Crowne Plaza Copenhagen Towers. Vækstforum nedsættes for fire år gangen, og repræsenterer virksomheder, kommuner, region, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Om Vækstpartnerskaberne

Siden 2007 har regeringen med ca. et års mellemrum indgået aftaler med de regionale vækstfora, herunder Vækstforum Hovedstaden. Aftalerne udstikker rammerne for det gensidige samarbejde om erhvervs- og vækstpolitikken.

Redaktør