Nye ideer til Femern Bælt-regionen


Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen har overrakt 175 ideer til udvikling til minister
Se de 175 idéer

Ideer udklækket i Tyskland

De 175 ideer er udklækket under ”Fehmarnbelt Days 2012” i Hamburg og Lübeck i efteråret 2012 af omkring 600 politikere, erhvervsfolk, embedsmænd og helt almindelige borgere fra Sverige, Danmark og Tyskland.

Bud på vækst

Opgaven var at komme med bud på, hvordan den nye forbindelse kan skabe vækst i regionen både i etableringsfasen, men også når den er færdig i 2021. Ideerne er nu samlet i en bog, som distribueres til beslutningstagere i Sverige, Danmark og Tyskland.

Regionsrådsformand: En historisk chance

- Vi har en historisk chance for at skabe et nyt lokomotiv i Nordeuropa præget af vækst, bæredygtighed og livskvalitet. Derfor er det vigtig, at vi engagerer så mange som muligt i at præge udviklingen i vores fremtidige samfund, så der skabes dynamik og forståelse for, at den nye storregion med over 8 millioner indbyggere har nogle ganske særlige potentialer, siger Vibeke Storm Rasmussen

Formand for STRING

Vibeke Storm Rasmussen er i øjeblikket formand for STRING, der er et politisk samarbejde mellem Region Skåne, Hovedstadsregionen, Region Sjælland og de to nordtyske delstater Schleswig-Holstein og Hamburg.

Minister: Gavn af ny forbindelse

Carsten Hansen ser de mange ideer som et tegn på, at både lokale og unge kræfter er meget opmærksomme på, hvordan vi får gavn af den nye forbindelse.

Tænk på fremtiden

- De næste mange år vil anlægsarbejdet skabe aktivitet i området, men det er helt afgørende, at man allerede nu griber fremtiden og får tænkt vækst og bosætning ind. Forbindelsen giver en ny chance, og jeg er meget optaget af, at der bliver skabt gode rammer for, at den chance ikke går tabt, siger Carsten Hansen, der glæder sig til at se de mange ideer gro de kommende år. 

FAKTA:

  • Parterne bag Fehmarnbelt Days 2012 var Femern Bælt Komiteen, Baltic Development Forum, Fehmarnbelt Business Counsil, Femernbelt Development, Femern A/S, IHK Lübeck og STRING.
  • Parterne planlægger et nyt Fehmarnbelt Days 2014.
  • Partnerskabet blev etableret i 1999 som et INTERREG A program med fokus på at få etableret en ny fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. I 2008 underskrev Danmark og Tyskland statstraktaten og vedtog dermed etableringen af den faste Femern Bælt-forbindelse. I lyset heraf skiftede samarbejdet mellem STRING-partnerne karakter og der fokuseres nu på at promovere regional udvikling og grøn vækst i korridoren, der strækker sig fra Øresundsregionen til Hamborg. STRING partnerne består af Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein og Hamburg.
Yderligere oplysninger hos:
  • Vibeke Storm Rasmussen (S), Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør