Nyt team skal sikre nyrepatienter en bedre behandling


Hillerød Hospital etablerer som et af de første hospitaler i Danmark et udgående team, der kan bistå de øvrige afdelinger på hospitalet i at give kroniske nyresyge patienter den bedst mulige behandling.

Team skal bistå personalet

Når kroniske nyresyge patienter brækker benet eller får andre akutte skader, bliver de indlagt på den afdeling, der bedst varetager deres akutte problem. Udfordringen kan så være, at den specifikke specialafdeling ikke er eksperter i nyrepatienternes særlige behov i forhold til den kroniske sygdom, de har. Derfor har Hillerød Hospital besluttet at etablere et team, der kan tage ud i afdelingerne og bistå personalet der med at varetage patientens nyrelidelse. Formålet er at sikre nyrepatienterne og deres pårørende de bedst mulige forløb.

Klart behov for øget viden omkring de kroniske nyresyge patienter

- Vi har udarbejdet patientforløb for både indlagte og ambulante nyrepatienter, hvor analyserne har vist, at der er klart behov for øget viden omkring de kroniske nyresyge patienter, når de indlægges i en anden afdeling end den nefrologiske. Derudover har vi afholdt feedbackmøder med nyrepatienter og pårørende, der har været indlagt på andre afdelinger end Nefrologisk Afdeling. Et klart ønske har været, at der er et tættere samarbejde mellem den konkrete afdeling, patienten er indlagt på og nefrologerne. Det er noget, vi har lyttet til og imødekommer ved at etablere et udgående nefrologisk team, siger specialeansvarlig overlæge Henrik Daugaard 

Vejlede, problemløse og dele viden

Teamet består af erfarne nefrologiske sygeplejersker fra ambulatoriet i nefrologien og den tilsynsgående nefrolog. De kan tilkaldes af både sundhedspersonalet i afdelingen og patienten selv og dennes pårørende. Teamet kan vejlede, problemløse og dele viden omkring den nefrologiske patient.

Mange patienter kender vi i forvejen

- For både patienten og de pårørende ligger der en stor tryghed i, at også de udfordringer patienten har omkring sin nyrelidelse bliver varetaget af eksperter i nyrelidelser, imens patienten er indlagt med for eksempel en brækket hofte eller til en tarmoperation. I og med at mange nyrepatienter kommer fast hos os hver uge, for eksempel dialysepatienter, kender vi desuden rigtig mange af dem i forvejen, siger Henrik Daugaard.

Teamets første arbejdsdag er den 27. februar 2012 og det vil være forankret i Kardiologisk-, Nefrologisk- & Endokrinologisk Afdeling.

Modellen er kendt fra andre områder

Det udgående nefrologiske team er et af de første af sin art i Danmark for nyrepatienter. Modellen med udgående teams er dog kendt fra andre områder også. På Hillerød Hospital findes således også et diabetesteam, der kan rykke til diabetespatienter indlagt i andre specialafdelinger på hospitalet samt et MobiltAkutTeam, der kan rykke ud og forebygge hjertestop og organsvigt hos patienter, der oplever en pludselig forværring i deres tilstand, mens de er indlagt på en sengeafdeling.

FAKTA


Nefrologisk Afdeling og Kardiologisk-Endokrinologisk Afdeling er fusioneret 1. januar 2012 til Kardiologisk-, Nefrologisk- & Endokrinologisk Afdeling.

Der er ca. 1100 nyrepatienter tilknyttet nefrologien på Hillerød Hospital, og indlæggelsestiden for en patient med nyresygdom er i gennemsnit ca. to uger om året.

Yderligere information:

Overlæge Hanne Mollerup, telefon: 4829 6453 og specialeansvarlig overlæge Henrik Daugaard, Kardiologisk-, Nefrologisk & Endokrinologisk Afdeling.
Redaktør