​​​

Offentligt udbud af boligudlejningsejendom


Milnersvej 15, 3400 Hillerød udbydes i.h.t. bekendgørelsen om offentligt udbud ved salg af regionens faste ejendomme.Milnersvej 15, 3400 Hillerød

 • Boligudlejningsejendom på 285 m² plus kælder på 90 m²
 • Trænger til en del istandsættelse og renovering. 
 • Ejendommen udbydes i.h.t. Bkg. nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 
 • Budfrist fredag den 9. november 2012, kl. 12.00.
 • Købstilbud skal være skiftlige og angive et fast beløb.
 • Tilbud er bindende for tilbudsgiver til og med tirsdag den
 • 20. november 2012.
 • Region Hovedstaden forbeholder sig ret til frit at vælge mellem
 • de indkomne købstilbud eller forkaste alle indkomne bud. 
 • Ejendommen udbydes til en mindstepris på kr. 2.250.000,-
 • Regionen er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris.

For yderligere information og rekvirering af udbudsmateriale

Sagsnr: 12-7034
kontakt place2live Erhverv 
tlf. 70 23 00 47 
mail til erhverv@place2live.dk
Redaktør