Patienten i centrum


Oplæg v/ Arly Eskildsen (F).
Størstedelen af de mennesker, der i dag får stillet en psykiatrisk diagnose, kan helbredes eller hjælpes til at leve et godt liv med få symptomer. Erfaringen viser, at mange har behov for en hurtig og intensiv indsats, der kan få dem tilbage på sporet. Tilbage i den behand¬ling de måske er i gang med. Tilbage til deres normale dagligliv, deres nærmiljø og netværk.

Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri har patienten i centrum. Det er patienten, der er ekspert i eget liv. Derfor er det vigtigt at tage afsæt i patientens ønsker i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Vi skal målrettet patientens inddrage pårørende og nære net¬værk og understøtte patientens egen recovery proces i behandlingen, fordi vi ved, at det øger effekten af behandlingen.
Redaktør