Patienter med lungekræft har størst chancer for overlevelse i Region Hovedstaden


Behandlingskvaliteten af patienter med lungekræft i Region Hovedstaden er bedst på landsplan.

Andelen af lungekræftpatienter i Region Hovedstaden, der overlever de første fem år efter første operation, er bedre end landsgennemsnittet.

Bedst i Danmark

Faktisk ligger Region Hovedstaden først i Danmark, når det gælder patienternes chance for at overleve i årene, der følger efter en operation.

Tal fra ny undersøgelse

Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Lunge Cancer Register har lavet på baggrund af tal fra landets hospitaler. Resultaterne er offentliggjort på www.sundhed.dk og www.lungecancer.dk.

Bedst to år efter

Her fremgår det, at 77,5 procent af patienter med lungekræft i Region Hovedstaden overlever to år fra første operation, mens landsgennemsnittet ligger på 73,6 procent.

Bedst fem år efter

Blandt patienter, der overlever fem år fra første operation, er tallet for Region Hovedstaden 51,3 procent mod 46,9 procent på landsplan.

Politisk tilfredshed med tallene

Udviklingen glæder Kirsten Lee (R), der er formand for Region Hovedstadens udvalg for kvalitetsforbedringer:

- Jeg er meget tilfreds med tallene, og det er dejligt at se, hvordan vores arbejde for at forbedre overlevelsen blandt lungekræftpatienter har båret frugt, siger hun.

Glad formand for kvalitetsmøde

Også formanden for det årlige kvalitetsmøde, hvor specialister på området gennemgår resultaterne, Jesper Holst Pedersen, overlæge på Rigshospitalet, er tilfreds:

- Det er en stor glæde, at patienter opereret i Region Hovedstaden for lungecancer generelt over årene har haft landets bedste overlevelses-niveau, siger han.

Arbejder målrettet med de gode resultater

Region Hovedstaden arbejder målrettet med at fastholde de gode overlevelsesresultater og med fortsat at gøre ventetider for operation og ventetider til onkologisk behandling kortere.

Følger udviklingen over tid

- Vi følger udviklingen nøje over tid. Dels modtager vi løbende kvartalsrapporter som gør os i stand til at følge op på vores resultater, dels mødes relevante klinikere en gang om året og gennemgår resultaterne og finder på den måde ud af, hvordan vi forsat arbejder på bedst at forbedre vores behandling og patienternes overlevelse, siger Jesper Holst Pedersen.

Yderligere oplysninger:

  • Kirsten Lee (R), formand for Udvalget for kvalitetsforbedringer, tlf. 20 20 11 56
  • Jesper Holst Pedersen, overlæge, Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, tlf. 35 45 80 14
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør