​​

Patienter og pårørende kan se frem til mere info på Region Hovedstadens hospitaler


For at forbedre og ensrette informationen på hospitalerne indføres nye info-tv skærme.
Er du træt af kedelig ventetid i venteværelset, så glæd dig til dig de nye info-tv skærme med information til dig om det hospital og den afdeling, hvor du befinder dig og om andre brugbare informationer om Region Hovedstaden.

Regionsrådet har netop afsat 20 mio. kr. til projektet, som består af indkøb og opsætning af ca. 400 info-tv skærme i venteværelser over hele regionen.

Relevant information i ventetiden

Ventetiden i venteværelset opleves ofte som lang, og udover at få ventetiden til at føles kortere, kan info-tv give patienter og pårørende en lang række relevante informationer fra den behandlende afdeling, f.eks. om årsagen til ventetiden. På den måde kan patienterne få mere viden og kan evt. henvises til yderligere information i pjecer og på hjemmesiden, ligesom det kan give patienterne svar på en række spørgsmål, som de ellers normalt ville stille til personalet i skranken eller under konsultationen.

- Vi skal hele tiden blive bedre til at kommunikere på alle niveauer, både i forhold til patienter og pårørende. Projektet skal være med til at øge patienttilfredsheden, også i akutmodtagelser, hvor mange oplever ventetiden som svær, siger Flemming Pless, formand for patientudvalget.

Mange patienter årligt

Region Hovedstaden har årligt 2,7 mio. besøg på ambulatorier, akutmodtagelser og akutkliniker, og et samlet gennemsnit på 12.000 patienter hver dag på hospitalerne. Derfor er der god mulighed for at informere, mens folk sidder i venteværelset.

Pilotprojekt på Herlev Hospital

I 2010 blev der gennemført et pilotprojekt på Herlev Hospital, som havde til formål at afprøve både de tekniske muligheder og de kommunikationsmæssige muligheder, som denne ny elektroniske kommunikationskanal tilbyder. Pilotprojektet gav en klar indikation på, at patienter og pårørende oplevede info-tv som relevant og en god måde at modtage information på i ventetiden.

- Info-tv skærme er vigtigt. Det tvinger os til at være skarpe i kommunikationen til patienter og til de pårørende. Det betyder, at vi skal arbejde sammen på tværs. Desuden kan det give en mulighed for andre sundhedsaktører, så vi får et sammenhængende sundhedssystem, siger Margrethe Lyngs Mortensen, kommunikationsdirektør.

Indhold på info-tv

Det redaktionelle indhold er ikke endelig fastlagt endnu, men det vil være forskelligt fra afdeling til afdeling, så informationer bliver så relevante som muligt. Desuden vil der være informationer fra såvel afdelingen, hospitalet og regionen. Det er samtidig muligt at benytte tegnefilm, film og lærerige figurer, som giver børn, ordblinde eller personer med manglende læsefærdigheder en hjælpende hånd.

Yderligere oplysninger hos:

• Flemming Pless (S), formand for patientudvalget, mobil 40 27 52 45
• Margrethe Lyngs Mortensen, kommunikationsdirektør, mobil 24 64 74 08
• Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør