Patienter skal være med til at styre hvornår lægen hjælper dem ambulant

​Region Hovedstaden vil lave forsøg med åbne ambulatorier for mennesker med en kronisk sygdom

​Mennesker, der lever med en kronisk sygdom, skal være meget mere med i deres egen behandling. De skal også i langt højere grad selv styre, hvornår de skal tilses af en speciallæge på ambulatorierne.

Det mener regionsrådet i Region Hovedstaden, som nu sætter to millioner kroner af til forsøg med åbne ambulatorier.

- Det her er en af mine mærkesager, og formålet er at gøre vores sundhedsvæsen mere fleksibelt og individuelt. Mennesker, der lever med en kronisk sygdom, skal opleve, at det er deres egen situation, der styrer forløbet, og ikke systemets krav, når de kommer til ambulant behandling i et ambulatorium.

- Det kan forhåbentlig betyde, at de undgår at miste undervisningstid på deres eventuelle uddannelse eller skal tage fri fra arbejdet, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Seks forsøg rundt i regionen

De to mio. kr. skal bruges på seks forsøg i 2015 med åbne ambulatorier for patienter, der har en kronisk sygdom.

I udvælgelsen af projekter er der bl.a. lagt vægt på, at patienterne har mulighed for at benytte andre åbningstider end de normale i ambulatoriet.

  • ​Ungeambulatoriet på Rigshospital, Blegdamsvej: Unge nyrepatienter skal selv være med i tilrettelæggelsen af kontroller samt udveksle erfaringer med andre unge med en kronisk sygdom. Samtidig kan de undgå at miste tid på deres uddannelse eller job, da kontrollerne vil ligge uden for normal skole/arbejdstid.
  • Hjerteambulatoriet på Rigshospitalet, Blegdamsvej: Her skal patienterne selv være med til at styre behovet for kontrol samt tidspunktet på dagen. 
  • Fleksibel drop-in på Nordsjællands Hospital - Hillerød: Projektet indfører en drop-in ordning for brystkræftpatienter i forebyggende behandling. På den måde kan kvinderne undgå sygefravær fra deres job, da hovedparten er under 65 år og dermed stadig i den erhvervsaktive alder. Et succeskriterium er, hvis 50 procent af behandlingerne kan flyttes til ydertidspunkterne af åbningstiden (7.30-9.00 og 15.00-17.00).
  • SHARED CARE på Rigshospitalet, Glostrup: Projektet omhandler åben telefonrådgivning og hurtig konsultation til patienter med betændelsessygdom. Patienterne bliver inddraget i deres egen behandling og har mulighed for at vælge andre typer af kontrolforløb end det typiske planlagte
  • Åbent sygeplejeambulatorie på Herlev og Gentofte Hospital: Projektet skal tilrettelægge individuelle behandlingsforløb for patienter med kræft i knoglemarven og dermed øge deres livskvalitet
  • Telemedicinsk fotokontrol på Rigshospitalet, Glostrup: Projektet omhandler kontrol af patienter i behandling for øjensygdommen AMD i et sundhedshus, hvilket kan spare transporttid, og patienten kan selv være med til at planlægge forløbet. 

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør