Politisk ønske om produktionskøkken


Regionsrådet ansøger Ekspertpanelet om mulighed for at bygge et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland

Ønske om produktionskøkken

Et køkken, hvor maden tilberedes ud fra gode råvarer og tæt på patienter og personale. Det er, hvad regionsrådet i Region Hovedstaden ønsker sig på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

Hospitalet kan bygges inden for budgettet

Lige nu har Kvalitetsfonden afsat 3,8 milliarder kroner til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Det samlede budget viser, at det nye hospital kan bygges inden for den ramme og fuldt ud leve op til den kvalitet og de målsætninger, der er sat for hospitalet om bl.a. en-sengsstuer og 24 specialer.

Mangler penge til produktionskøkken

Men de økonomiske estimeringer viser, at det kun kan lade sig gøre uden et produktionskøkken, hvor maden til patienter og personale tilberedes på matriklen.

Vil søge ekspertpanel om penge

Derfor har regionsrådet netop vedtaget - samtidig med ansøgningen om det endelige tilsagn til hospitalsbyggeriet - at ansøge Regeringens Ekspertpanel om at udvide den økonomiske ramme med op til 90 millioner kroner fra Statens Kvalitetsfond - eller alternativt at få tilladelse til at opføre produktionskøkkenet for regionens egne midler.

Formand: Vil gøre alt for et køkken

- Vi vil gøre alt for at borgerne og hospitalet får den mulighed, at der kan laves mad fra grunden, siger Kirsten Lee (R), der er formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.

Alternativ er et anretterkøkken

Hvis ikke regionen får muligheden for at bygge et produktionskøkken på det nye hospital, vil alternativet være, at maden kommer udefra og anrettes og serveres på hospitalet efterfølgende, som tilfældet eksempelvis er på Frederikssund Hospital i dag.

Madproduktion lever op til fælles madpolitik

Forligspartierne bag budgettet for 2013 arbejder på en fælles madpolitik i Region Hovedstaden baseret på erfaringerne fra forskellige ernærings- og kostprojekter på regionens hospitaler. Den fremtidige måde at tilberede mad til patienter og personale på Nyt Hospital Nordsjælland vil under alle omstændigheder ligge inden for rammerne af den regionale madpolitik.

Gange vil stadig dufte af mad

- Patienterne vil stadig kunne dufte den gode mad på gangene, og de vil få en sund og nærende kost, uanset om den laves fra begyndelsen af på hospitalet eller kommer udefra. Her går vi ikke på kompromis med kvaliteten, siger Kirsten Lee.

Syv akitektteams udpeget

Der er nu netop udpeget 7 arkitektteams, der skal konkurrere om at tegne hospitalet. Som et krav til projektkonkurrencen skal de bydende levere en helhedsplan, der indeholder et forslag til placering af et eventuelt produktionskøkken på op til 4.000 kvadratmeter.

Fakta:

  • Fra år 2020 får borgerne i Region Hovedstaden et nyt og tidssvarende akuthospital ved Hillerød. Det nye byggeri skal erstatte de nuværende hospitaler i Hillerød og Frederikssund.
  • Staten har via Kvalitetsfonden givet foreløbigt tilsagn om 3,8 mia. kr. til byggeriet (2009-priser)
  • Nyt Hospital Nordsjælland kommer til at fylde cirka 124.000 m2 uden produktionskøkken – eller 128.000 m2 med produktionskøkken - og får omkring 662 senge i en-sengsstuer.
  • Hospitalet bliver Nordsjællands største samlede arbejdsplads.
  • Regionsrådet godkendte 5. februar 2013 konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen for Nyt Hospital Nordsjælland og ansøgningen til Ekspertpanelet om endeligt tilsagn.
Yderligere oplysninger hos:
  • Kirsten Lee (R), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland, mobil 20 20 11 56.
  • Koncerndirektør Morten Rand Jensen, 38 66 50 04.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88.
Redaktør