Psykiatriudvalg tilfreds med initiativer mod overmedicinering


Kommunikationen mellem psykiatrien og regionsrådet skal dog blive mere åben

Ekstraordinært udvalgsmøde om overmedicinering

Region Hovedstadens Psykiatri- og Socialudvalg har tirsdag den 26. juni holdt et ekstraordinært møde om overmedicinering i psykiatrien med udspring i Psykiatrisk Center Glostrup.

Udvalg udtrykte bekymring over sagens forløb

Udvalget har haft en grundig drøftelse af sagen og udtrykt sin bekymring over sagen og dens forløb. Udvalget har diskuteret den række af initiativer og undersøgelser, der er blevet iværksat i Region Hovedstadens Psykiatri. Derudover er udvalget blevet orienteret om regionens ledelsesmæssige tiltag.

Politisk tilfredshed med de igangsatte initiativer

På den baggrund udtrykker formanden for Psykiatri- og Socialudvalg, Arly Eskildsen (SF) tilfredshed med de initiativer, som er sat i værk.

- Der er lyttet til den kritik, som har været af bl.a. sammensætningen af den oprindelige taskforce og der er truffet de rette beslutninger for at få styr på både medicinering og de ledelsesmæssige svigt. Det er vi meget tilfredse med, siger Arly Eskildsen.

Undersøgelser, ekspertgruppe og loft over medicindosering

Rækken af igangværende initiativer og undersøgelser er:

 • Nedsættelse af en primært ekstern ekspertgruppe bl.a. med repræsentanter fra somatikken og de fire øvrige regioner m.fl., hvor koncerndirektør Katja Kayser er formand.
 • En undersøgelse af brugen af en række antipsykotiske præparater samt det beroligende middel midazolam i hele Region Hovedstadens Psykiatri.
 • En gennemgang af patientjournaler for at undersøge om patienter har været udsat for unødig risiko i behandlingen med den antipsykotiske medicinolanzapin.
 • Et midlertidigt loft for doseringen af antipsykotisk medicin.

Fremtidens psykiatri skal implementeres hensigtsmæssigt

Udvalget har også drøftet, hvordan det kan sikres, at de ”visioner for fremtidens psykiatri” som regionsrådet har vedtaget kan implementeres på den mest hensigtsmæssige måde. Også på dette område nedsættes en arbejdsgruppe med koncerndirektør Katja Kayser som formand, som går i gang med arbejdet efter sommerferien.

Arbejdsgruppe skal sikre bedre kommunikation mellem psykiatrien og politikerne

Udvalgsmedlemmerne er også tilfredse med, at en arbejdsgruppe får til opgave at se på, hvordan der kan sikres tilstrækkeligt åbne og gennemsigtige kommunikationsveje fra centerniveau i psykiatrien og hele vejen op til det politiske niveau i Region Hovedstaden.

Konsekvent overmedicinering accepteres ikke

- Vi holder fast i den kurs på psykiatriområdet, som regionsrådet har udstukket. Men vi kan ikke tillade konsekvent overmedicinering som en del af behandlingen, og det signal skal sendes ud til alle i psykiatrien, siger Arly Eskildsen.

Udvalget afventer nu embedslægernes undersøgelse af forholdene på Psykiatrisk Center Glostrup.


Yderligere oplysninger hos:

 • Arly Eskildsen (SF), formand for Region Hovedstaden Psykiatri- og Socialudvalg, mobil 21 99 58 84.

Øvrige udvalgsmedlemmer

 • Hanne Andersen (A), mobil 20 91 87 33
 • Maja Holt Højgaard (A), mobil 27 24 38 04
 • Lise Müller (SF), 28 96 40 30
 • Finn Rudaizky (DF), mobil 21 69 90 80
 • Birgit Tystrup (V), mobil 20 55 63 03

 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør