Region Hovedstaden får Folkesundhedsprisen


Værktøjet "Sundhedsprofilerne" får prisen fra Dansk Selskab for Folkesundhed

Regionen får Folkesundhedsprisen

Den 24. september fik Region Hovedstaden, sammen med de fire andre regioner og Statens Institut for Folkesundhed, overrakt Folkesundhedsprisen 2012.

Gives til Sundhedsprofilerne

Folkesundhedsprisen blev givet til "Sundhedsprofilerne", som er en stor koordineret og standardiseret undersøgelse på kommunalt, regionalt og landsdækkende niveau af voksnes sundhed, sygdom og trivsel. Undersøgelsen er en af de største i verden og er derfor meget unik.

Overrakt på Folkesundhedsdage

Prisen, som på Region Hovedstadens vegne blev modtaget af forskningsleder Charlotte Glümer fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, blev overrakt i forbindelse med de årlige Folkesundhedsdage i Nyborg.

Motivering: Unikt værktøj

Dansk Selskab for Folkesundhed skriver i motiveringen "Folkesundhedsprisen tildeles sundhedsprofilerne "Hvordan har du det?", fordi der er skabt et unikt ensartet planlægnings- og monitoreringsredskab for stat, regioner og kommuner. Profilerne danner basis for prioritering og planlægning af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i kommunerne."

En af de største undersøgelser i verden

"De er ligeledes et unikt redskab til at følge folkesundheden og er dermed med til at skabe viden i praksis. Sundhedsprofilerne indgår desuden som et vigtigt redskab i sundhedsaftalerne. De er en af de største undersøgelser i verden af sin art med ca. 180.000 deltagere. Sundhedsprofilerne er et unikt samarbejde mellem de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen."

Uddeles årligt

Folkesundhedsprisen uddeles årligt til en person, et projekt, en institution eller en kommune for en iderig og spændende indsats.
Redaktør