​​​​​​

Region Hovedstaden og Region Sjælland sender sundhedsplatform i udbud


Mere smidige patientforløb i udsigt

Fællesregional udbud af platform

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i dag sammen sendt Sundhedsplatformen i udbud med ansøgningsfrist den 22. oktober 2012.

Standarden løftes i begge regioner

Sundhedsplatformen vil understøtte arbejdsgangene i sundhedsvæsenet i hele Østdanmark med nye muligheder for tværsektorielt samarbejde, kommunikation og patientinddragelse. Den vil være baseret på en effektiv og sammenhængende standard-rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard.

Færdigudrullet i 2016

Sundhedsplatformen kommer i pilotdrift i 2014 i Region Hovedstaden og forventes taget i brug primo 2015 i hele Region Sjælland og løbende frem mod ultimo 2016 i resten af Region Hovedstaden.

En patient – en journal – i hele Østdanmark

Sundhedsplatformen erstatter de nuværende kernefunktionaliter i de kliniske systemer og skaber et grundlag for en fælles patientjournal for hele Østdanmark. Systemet vil omfatte patientadministration, notatskrivning, medicinering, planlægning og booking, bestilling og svar samt opslag i andre kliniske systemer, eksempelvis laboratorie- og røntgensystemer. Systemet vil naturligvis understøtte alle nationale udvekslingsstandarder, fx e-journalen.

Systemet vil medføre en højere grad af patientinddragelse

- Med Sundhedsplatformen er vi bedre rustet til de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet, udtaler Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden. -Vi har i disse år stort fokus på at gøre regionen både organisatorisk og teknisk klar til den moderne patientbehandling, som vi vil få med Sundhedsplatformen, hvor patienten i større grad inddrages.

Naturligt med fællesregionalt udbud

- Det er kun naturligt, at vi går sammen om et så ambitiøst projekt, fordi begge regioner stod foran de samme udfordringer med et udbud med de samme funktionaliteter, supplerer Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sjælland. - Med Sundhedsplatformen får vi et helt, samlet system, som leverer og anvender data centralt om patienten – med en mere smidig patientbehandling til følge.

Ansøgere skal melde sig senest 22. oktober

Den videre proces er, at ansøgere om prækvalifikation afgiver anmodning senest den 22. oktober. Herefter vil der foregå en grundig evaluering af leverandørerne og deres erfaringer med lignende løsninger.

Dialog med højest fem ansøgere i slutningen af november

Når de interesserede leverandører er blevet vurderet og bedømt – forventeligt ultimo november – vil der blive indledt en konkurrencepræget dialog med de leverandører, der prækvalificeres. Der vil maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere.

Den samlede udgift bliver et tre-cifret millionbeløb.

For yderligere oplysninger:

  • Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden, tlf. 38 66 50 05
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
  • Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sjælland, tlf. 57 87 52 01
  • Pressevagten i Region Sjælland, tlf. 57 87 50 52
Redaktør