Region Hovedstaden søger nye veje til vækst


Heldagskonference om infrastruktur har fokus på løsninger og fremtidsmuligheder

Skal vi satse på højhastighedstog? Hvor skal fremtidens nye ringveje ligge? Og hvordan styrker vi Københavns Lufthavn?

Infrastruktur kalder på langsigtede løsninger

Den nationale og internationale infrastruktur er afgørende for vækst og udvikling i hovedstadsregionen, og dermed for hele Danmark.Lige nu står samfundet over for uløste problemer og væsentlige udfordringer, når det gælder infrastrukturen, og der skal hurtigst muligt træffes langsigtede og bæredygtige beslutninger, der tager hensyn til både miljø, vækst og borgerne.

Konference skal vise løsninger og muligheder

Derfor afholder Region Hovedstaden onsdag den 28. november konferencen

Veje Til Vækst

, hvor initiativer, løsninger og fremtidsmuligheder fra både ud- og indland vil blive præsenteret.

Eksperter diskuterer transportformer

Omkring 200 deltagere vil opleve 11 oplægsholdere, der anskueliggør et bredt spektrum af forskellige transportformer og infrastrukturprojekter, der kan bevare og udbygge hovedstadsregionens rolle som Danmarks vækstlokomotiv.

Tilgængelighed er afgørende

- Mit håb er, at vi vil få så meget viden, god inspiration og brugbare visioner, at vi kan træffe de helt nødvendige beslutninger, som skal ruste os til fremtiden. International tilgængelighed tiltrækker viden og arbejdspladser, og uddannelse og job spiller en stor rolle fo​r menneskers livskvalitet, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Særpublikation i Mandag Morgen

Ugen efter konferencen udgiver den uafhængige tænketank Mandag Morgen, i samarbejde med Region Hovedstaden, et særtillæg: ”Infrastruktur – nye veje til vækst” om infrastruktur i hovedstadsområdet. Hovedpointerne fra særtillægget vil blive præsenteret på Veje til Vækst.

Se det endelige program for konferencen h​er:


Fakta:

§ Konferencen Veje til Vækst finder sted på Hotel Hilton Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup fra kl. 9.15 til 16.00

§ Region Hovedstaden har 1,7 millioner borgere

§ Hovedstadsregionen bidrager med næsten halvdelen af Danmarks BNP

§ Ifølge konsulenthuset Copenhagen Economics skabes der 20 nye job i resten af landet, hver gang der skabes 100 i hovedstadsregionen.

Yderligere information:

  • Vibeke Storm Rasmussen (S), Regionsrådsformand, Region Hovedstaden, 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør