Region Hovedstaden styrker kræftområdet


Ekstra 32 mio. kr. til hospitalerne for at sikre kortere ventetid, højere kvalitet og bedre sammenhæng i behandlingsforløbet for kræftpatienter.


På baggrund af generelt behov for at nedbringe ventetiden på kræftområdet har regionen besluttet at afsætte penge til en styrkelse af de tværgående diagnostiske specialer og udvidelse af den medicinske kræftbehandling.

Også midler til operationer

Der er også afsat midler til udvidelse af ambulatorie- og operationskapaciteten for kræftområdet.

Skal bl.a. afvikle ventetid

- Det er altafgørende, at vi på kræftområdet kan styrke den tidlige diagnosticering, afvikle ventetiden og levere højere kvalitet. Det har stor betydning for såvel patienterne som det samlede behandlingsforløb, siger Kirsten Lee (R), formand for Region Hovedstadens kvalitetsudvalg.

Uddannelse og samarbejde på tværs

Uddannelse og specialisering af særlige personalegrupper styrkes også, ligesom der afsættes midler til optimering af samarbejdet mellem de forskellige kræftafdelinger for at sikre en bedre og hurtigere diagnosticering og behandling samt for at komme uhensigtsmæssige arbejdsgange til livs.

Varige driftsmidler

Region Hovedstaden besluttede i januar 2012 at reservere 15 mio. kr. fra meraktivitets- og kvalitetspuljen til afvikling af ventetid på udvalgte kræftområder. Derudover er der i forbindelse med aftalen om Kræftplan III fra 2012 og frem afsat yderligere midler til området. I alt beløber det sig altså til ca. 32 mio. kr. til kræftområdet. Alle midlerne er varige driftsmidler til de enkelte afdelinger.

Formand: Glædeligt at det er varige midler

- Fra politisk hold er det glædeligt, at midlerne kan udmøntes som varige midler og ikke kun som et engangstilskud. Det sikrer et generelt og varigt løft af kræftområdet, så hospitalerne kan planlægge langsigtet til gavn for patienterne, siger Kirsten Lee, formand for kvalitetsudvalget.

Yderligere information:

  • Kirsten Lee (R), formand for kvalitetsudvalget, mobil 20 20 11 56
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør