​​

Region Hovedstaden trækker stikket natten mellem den 10. og 11. november


Region Hovedstadens it-netværk skal opdateres. Derfor bliver de primære kliniske og administrative it-systemer lukket ned i cirka ti timer natten mellem lørdag og søndag.

Nøje planlagt

Opgraderingen er nøje planlagt og bliver fulgt af en ekspertgruppe, ligesom der er øget beredskab på hospitalerne, så patienter og pårørende ikke bliver berørt.

Omlægning planlagt gennem lang tid 

En omlægning af regionens it-systemer er ikke noget, man bare lige gør. Derfor har den forestående omlægning være planlagt gennem lang tid, så alle kunne nå at forberede sig grundigt.

Sikker it-drift i regionen som vil øge patientsikkerheden

- Vi har været omkring alle de tænkelige og utænkelige scenarier – og taget alle de forholdsregler, vi kunne komme i tanke om. Så vi synes, vi har forberedt os rigtigt godt, og glæder os til resultatet, som på sigt vil betyde en mere sikker it-drift i regionen som vil øge patientsikkerheden, siger Overlæge og konstitueret chef for Enhed for Patientsikkerhed i Region Hovedstaden, Annemarie Hellebek, der sidder med i koordineringsgruppen, som vil følge omlægningen natten igennem.

Patientsikkerheden er i højsædet

Omlægning af it-systemerne sker som et led i Region Hovedstadens ambitiøse plan dels for at øge fokus på stabil it-drift for klinikerne og for at at forberede alle regionens hospitaler på den kommende It-Sundhedsplatform, som forventes at løfte sundheds-it-niveauet i regionen.

Alle hospitaler har iværksat lokale nødberedskabsplaner

Den hurtigste og sikreste måde at gøre det på, er at begrænse hele regionens adgang til de centrale it-systemer i en samlet periode – et it-lukkevindue. Det betyder, at de fleste kliniske og administrative systemer vil være helt eller delvist utilgængelige under omlægningen. Derfor har alle hospitaler iværksat lokale nødberedskabsplaner for at varetage behandlingen af patienter under lukkevinduet – herunder varetagelse af akutte patienter. Det store lukkevindue medfører, at regionens personale i det tidsrum vil arbejde efter nødprocedurer – og det kan give øget ventetid

Vi har beredskab hele natten, som overvåger omfanget af forsinkelserne

- Under lukkevinduet vil der kunne optræde mindre forsinkelser. Men vi har beredskab hele natten, som overvåger omfanget af forsinkelserne, sådan at vi eventuelt kan stoppe processen, hvis vi føler, der er fare for patienterne, siger Overlæge og konstitueret chef for Enhed for Patientsikkerhed i Region Hovedstaden, Annemarie Hellebek.

Bedre systemer i fremtiden

Helt konkret omlægges regionens netværk, der kobler regionens hospitaler til regionens systemdrift, så denne i fremtiden bliver mere driftssikker. Et led i denne forbedring er omlægningen af Hvidovre Hospital og Rigshospitalet til det nye netværk i regionen, men da alle hospitalerne i regionen er forbundne, vil lukkevinduet også påvirke de øvrige.

Reserve-lukkevindue på tre timer natten til mandag

Skulle de forventede ændringer ikke kunne lade sig gøre undervejs, er det en velafprøvet procedure at rulle tilbage igen og køre videre med de eksisterendenetværksopsætninger i Region Hovedstaden. Hvis der mod forventning skulle være enkelte rettelser, der mangler at blive gennemført under lukkevindet mellem lørdag og søndag, er der et reserve-lukkevindue på tre timer natten til mandag.

For yderligere oplysninger

  • Region Hovedstadens Pressevagt: 70 20 95 88
Redaktør