Region Hovedstaden undersøger forskningsprojekter i Finsencentret på Rigshospitalet

Region Hovedstadens eksterne revisorer er i gang med en stikprøveundersøgelse af brugen af forskningsmidler i regionen

Region Hovedstadens eksterne revisorer, BDO, er i gang med en stikprøveundersøgelse af brugen af forskningsmidler i regionen.

I forbindelse med denne gennemgang og en aktindsigt angående forskningsprojekter i Finsencentret på Rigshospitalet er der kommet bilag frem, som Region Hovedstadens administration nu vil se nærmere på. Det kan nemlig ikke umiddelbart afgøres, om pengene er brugt i overensstemmelse med reglerne.

Administrationen har derfor bedt BDO gennemgå bilag på eksterne forskningsprojekter i Finsencentret, hvor der ikke er regnskabs- og revisionspligt, altså de såkaldte ”frie midler”.

Gennemgangen, der finder sted lige nu, sker på samme vis, som BDO i øjeblikket gennemgår bilag på Hjertecentret på Rigshospitalet.

- Når vi får et hint om noget, der kan være forkert forvaltning, så undersøger vi det selvfølgelig med det samme. Forskningspenge skal bruges til forskning og ikke private gøremål, og vi tager misbrug meget alvorligt, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Stikprøvekontroller på alle forskningskonti

Region Hovedstaden har i forvejen sat stikprøvekontroller i gang på alle hospitalers forskningskonti for at sikre, at pengene bruges efter reglerne.

I maj måned blev der ligeledes sendt et brev til hospitalsdirektionerne for at sikre fokus på administrationen af de eksterne forskningsmidler og ansvaret for at overholde regionens regler.

Der bliver også etablereret bestyrelser til håndtering af de frie midler i de afdelinger og centre, hvor dette endnu ikke er sket. Der er typisk mellem to og seks medlemmer i bestyrelsen, og den pågældende klinikchef eller ledende overlæge er formand. Der kan således ikke flyttes midler mellem projekter, uden at det har været godkendt af enten klinikchefen eller bestyrelsen.

- Jeg synes, vi har sat mange initiativer i gang for at komme misbrug af forskningsmidler til livs. På baggrund af den kontrol vi laver nu, kan vi ikke udelukke, at der dukker flere sager op. Og konsekvenserne af det kommer til at afhænge af, hvad man finder, og hvor langt det ligger tilbage, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Flere deadlines på gennemgang og stikprøvekontrol

I Region Hovedstaden forventer man, at gennemgangen af Hjertecentrets bilag vil ligge klar inden udgangen af sommerferien, så der hurtigt kan handles på eventuelle uregelmæssigheder.

Stikprøvetagningen på resten af regionens eksterne forskningsprojekter forventes at være klar i begyndelsen af oktober. Finder man projekter, som ikke lever op til regionens regler for forvaltning af eksterne forskningsmidler, vil hele centret eller afdelingen blive gennemgået i lighed med Hjertecentret og Finsencentret på Rigshospitalet.

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden vil på det førstkommende møde efter sommerferien få en orientering om det videre forløb.


Fakta

  • Finsencentret på Rigshospitalet behandler flere forskellige sygdomme som kræft, blodsygdomme, gigt og infektioner.
  • Centret er et medicinsk center og udfører ikke operationer.

Yderligere information:

  • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand, via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88
  • Koncerndirektør Morten Rand Jensen, mobil 26 73 38 20
  • Torben Stentoft, direktør for Rigshospitalet, via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88
  • Finanschef Susanne Vesterheden, Center for Økonomi, mobil 51 44 25 90
Redaktør