Region Hovedstadens budget 2013 er vedtaget


Regionsrådet har vedtaget budgettet for næste år


Driftsudgifter for 38,5 mia. kr.

Budget 2013 for Danmarks største region er nu vedtaget med driftsudgifter for i alt 38,5 mia. kr. og med anlægsudgifter for 1,2 mia. kr.

Vedtaget 25. september

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog tirsdag den 25. september det nye budget for næste år.

Udvidelse med 500 årsværk

Budgettet indeholder nye indsatsområder og en række udvidelser på forskellige områder, men også besparelser. Nettovirkningen af udvidelser og reduktioner muliggør en udvidelse med omkring 500 nye årsværk.

Forslag fra budgetpartier indarbejdet

Regionsrådet besluttede ved budgetvedtagelsen at indarbejde de forslag, som var stillet af partierne bag budgetaftalen.

Se budgetaftalen for 2013 (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

Fakta om budgettet

  • Det samlede budget for Region Hovedstaden i 2013 er på 39,7 milliarder kroner.
  • Der budgetteres inden for tre områder: sundhed, socialområdet og regional udvikling, som dækker over opgaver inden for bl.a. trafik, miljø og uddannelse.
  • Budgettet på sundhedsområdet er 262 millioner kroner større end i 2012.
  • Hospitalerne skal øge deres aktivitet på undersøgelser og behandlinger med 3 %.
  • Der budgetteres med 1,2 mia. kr. til investeringer på hospitalerne.

Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør