Region Hovedstaden er på vej væk fra dobbeltarbejdet

​Region Hovedstaden har i længere tid arbejdet med fokus og forenkling af kvalitetsarbejdet på hospitalerne. Derfor hilser man det velkommen, at sundhedsministeren nu vil afskaffe Den Danske Kvalitetsmodel

En ny sundhedsplatform, der fjerner dobbeltregistrering. Enklere måder at måle driften på. Mere inddragelse af patienterne. Færre fejl og bedre behandling på hospitalerne. Et politisk udvalg der skal bekæmpe bureaukratisering. Og en systematisk anvendelse af den guldgrube af informationer, som ligger i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. 
Sådan lyder nogle af de mange initiativer, som er i fuld gang i Region Hovedstaden.

Under overskriften ”Fokus & Forenkling” har regionen nemlig i godt et års tid arbejdet sig væk fra noget af det papir og dokumentationsarbejde, som i flere år har præget hverdagen for hospitalspersonalet.

”Kvalitetsarbejdet er ganske enkelt hamrende vigtigt, det må der ikke herske tvivl om. Det handler om at udvikle sundhedsvæsenet, styrke behandlingen og at skabe patientsikre hospitaler med færre fejl. Men vi vil gøre det på en måde, som også skaber gode vilkår for det dygtige personale på hospitalerne”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Ny sundhedsplatform skal lette arbejdet

Hun hilser det derfor velkommen, at sundhedsminister Nick Hækkerup i Politiken i dag siger, at man i Danmark skal arbejde sig væk fra Den Danske Kvalitetsmodel, som er kritiseret for i mange tilfælde at bebyrde sundhedspersonalet med unødvendigt meget registreringsarbejde.

”Ministerens udmelding er helt på linje med den udvikling, som allerede er i gang i Region Hovedstaden. En ny sundhedsplatform har fx været undervejs i et stykke tid. Den vil betyde, at det er slut med at registrere samme informationer i forskellige systemer og vil dermed frigøre tid til lægerne og sygeplejerskerne, så de kan gøre det, de er bedst til, nemlig hjælpe patienterne”, siger Sophie Hæstorp Andersen.
Regionsrådsformanden understreger i den forbindelse, at man i det nye kvalitetsarbejde skal undgå at opfinde den dybe tallerken igen.

”Fx har vi allerede meget data i de nationale kliniske kvalitetsdatabaser, som er en guldgrube af informationer og som vi i endnu højere grad bør udnytte i det daglige arbejde med at udvikle kvaliteten. Og så er patienterne også en vigtig ressource i det her. Derfor arbejder vi også med at blive bedre til at spørge dem, hvilke områder de mener, vi skal ind og måle kvalitet på”, forklarer Sophie Hæstorp Andersen.

FAKTA: SÅDAN VIL REGION HOVEDSTAD​EN FOR​ENKLE KVALITETSARBEJDET

  • Region Hovedstadens politikere har styrket fokus på kvalitetsarbejdet, som er på dagsordenen i Sundhedsudvalgets møder. Regionen har også nedsat et IT - og afbureaukratiseringsudvalget, der skal arbejde med forenkling af fx procedurer, registrering og dokumentation inden for bl.a. sundhedsområdet.
  • Implementering af sundhedsplatformen, som samler oplysninger om patienten i én journal. Det skaber langt bedre overblik og sikkerhed for både patienter og sundhedspersonale.
  • De landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. . Her har fagfolk inden for de forskellige sygdomsområder på landsplan allerede defineret, hvad der er god kvalitet inden for de enkelte sygdomsområder. Her findes en guldgrube af oplysninger, som systematisk søges udnyttet.
  • Driftsmålsstyring – fokus og forenkling, herunder nye måder at samarbejde på i læringsnetværk. 
  • Mere systematisk patientinvolvering i forbindelse med at definere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. 
  • Fokus på en forbedringskultur via de ”Ikke tekniske færdigheder” med målet at styrke sammenhæng i patientforløb, patientsikkerhed og kommunikation hos fagpersonalet.
  • Eksempelvis reducerede Gentofte Hospital antallet af vejledninger for personalets daglige arbejde med mere end 25 procent i 2014.​
Redaktør