Regionen beder psykiatridirektør i Region Nord lede Task Force for afdækning af mistænktes forløb i psykiatrien

​Lægefaglig direktør Tina Gram Larsen skal stå i spidsen for en dybdegående faglig afdækning af forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri forud for skyderiet i Fields. Parallelt har psykiatrien iværksat en patientsikkerhedsanalyse af forløbet.

Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden har på baggrund af hændelsen den 3. juli 2022 i Field’s, hvor tre personer døde, og flere blev såret, aftalt, at regionen skal iværksætte en faglig afdækning af forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri forud for den tragiske hændelse. Arbejdet med afdækningen forankres i en Task Force bestående af ledelsesrepræsentanter, faglige eksperter, eksterne parter samt relevante myndigheder. 

”Hændelsen i Fields i juli er både alvorlig og ufatteligt tragisk. Derfor kan vi ikke bare lade den passere, uden at vi grundigt får undersøgt, om vi indenfor psykiatrien kunne have gjort noget anderledes. Det er ikke sikkert, at vi altid kan forhindre ulykkelige situationer som denne, men vi er nødt til at se på vores egen indsats forud for hændelsen og se hvilke erfaringer, som vi kan lære af, så vi i fremtiden minimerer risikoen for at noget lignende sker igen,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).​

Regionen henter hjælp udefra

Region Hovedstaden har bedt lægefaglig vicedirektør Tina Gram Larsen fra Region Nordjyllands Psykiatri sidde for bordenden for task forcen, der er nedsat for både at afdække forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri og hos evt. andre myndigheder og drage maximal læring af afdækningen. Afdækningen skal også omfatte eventuelle utilsigtede hændelser, klager og lignende i den del af Region Hovedstadens Psykiatri, som den formodede gerningsmand har haft kontakt til. 

”Det er vigtigt, at vi får kompetent hjælp udefra, både fra andre regioner og fra en kapacitet som forpersonen for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor Merete Nordentoft”, siger Peter Westermann (SF), formand for social- og psykiatriudvalget, og fortsætter:
”I en så alvorlig sag som denne, er der brug for friske, faglige øjne på den måde, tingene har været gjort. Det giver større mulighed for at se, hvilke forbedringer, der kan bidrage til en bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser.”

Offentlighed om læringspunkter

Task forcen venter at kunne afrapportere til september 2022. Afdækningen må forventes at indeholde patientoplysninger, der ikke vil kunne offentliggøres. Det vil derimod den del af afrapporteringen, der handler om, hvorvidt noget kunne have været håndteret anderledes og bør føre til ændringer i gældende praksis. Den del vil have fokus på generelle arbejdsgange og instrukser/retningslinjer i Region Hovedstadens Psykiatri og vil kunne offentliggøres. 

Parallelt med Task Force-arbejdet har Region Hovedstadens Psykiatri iværksat en grundig patientsikkerhedsanalyse af forløbet, ligesom de har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, der overordnet har ansvaret for danskernes patientsikkerhed.

​Fakta - Region Hovedstaden udpeger følgende til Task Force: 

  • Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Nordjylland, Tina Gram Larsen (formand) 
  • Lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman 
  • Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor overlæge Merete Nordentoft 
  • Lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland, Søren Bredkjær 
  • Direktør i Center for Sundhed, Region Hovedstaden, Charlotte Hosbond 


Se hele kommissoriet

Redaktør