​​​​​​​

Regionen sætter ind over for massive oversvømmelser


Region Hovedstaden skyder 2,5 millioner kroner i nyt klimaprojekt

Oversvømmede veje og kældre

Regn, regn og mere regn oversvømmede både vores veje og kældre i 2011 og alt tyder på mere af det samme denne sommer.

25 kommuner går sammen om nyt projekt

Region Hovedstaden støtter projektet KLIKOVAND (Klima, kommuner og vand), hvor 25 af regionens kommuner deltager sammen med 20 kommunale forsyningssel-skaber, som fx Københavns Energi. Formålet er at finde fælles løsninger på de massive oversvømmelser af kloaknettet:

Fælles løsninger er vejen frem

- Klimaudfordringerne kræver handling nu. Politikere, borgere, boligforeninger og virksomheder er fælles om problemerne. Derfor er ressourcerne også bedst brugt ved at finde fælles løsninger frem for hver især at bruge millioner på at lave konsekvensberegninger. Derfor glæder det mig, at projektet går på tværs af både politiske og kommunale skel og på den måde skaber en fælles vidensbank og fælles løsninger, siger Lars Gaardhøj, formand for Miljø og Grøn Vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Projekt skal finde effektive og økonomiske løsninger

Fire arbejdsgrupper skal bl.a. vurdere, om der er brug for at gøre det mere tydeligt, hvem der har ansvaret – og dermed skal betale regningen – for klimatilpasningerne. Arbejdsgrupperne skal også udtænke optimale måder at inddrage borgerne på og vurdere, hvordan man bedst muligt klæder myndighederne på til at lægge den optimale plan for at håndtere ekstrem nedbør. På den måde skaber projektet et overblik over, hvordan klimaplanerne mest effektivt og økonomisk udmøntes på tværs af kommunernes og forsyningsselskabernes mange faggrænser.

Kan inspirere andre

- KLIKOVAND er et væsentligt element i at imødegå klimaudfordringerne på vandområdet i vores regionale klimastrategi. Vi håber, at det bliver et projekt, der kan tjene som forbillede for samarbejde om klimainitiativer også i andre egne af landet, slutter Lars Gaardhøj.

Læs mere på www.klikovand.dk  
Redaktør