​​​

Regionen vil knække energikurven


Regionen indgår aftale med Klima- og Energiministeriet

Forpligtende aftale om at nedbringe energiforbruget

Som den kun anden region i Danmark har Region Hovedstaden nu en såkaldt kurveknækkeraftale med Go’Energi under Klima- og energiministeriet.

Aftalen forpligter regionen til at indføre miljøledelse og arbejde systematisk med at knække kurven i energiforbruget.

Energibesparelse er ren win-win

- Det er virkelig godt nyt for klimaet. Det er også godt nyt for vores driftsøkonomi. Energibesparelser betaler sig nemlig, så det er en win-win situation, siger Lars Gaardhøj, formand for regionens Miljø- og Grøn Vækst udvalget.

Vi tager klimaet alvorligt

Aftalen er et led i regionens nye ’Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling’, som regionsrådet vedtog i december.

- Aftalen viser, at regionen tager klimaet alvorligt. Vi har investeret massivt i energirenoveringer de senere år, og med kompetent hjælp fra Go’Energi vil vi de kommende år se yderligere energibesparelser, siger Lars Gaardhøj.

Målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget

Energiledelse er et styringsværktøj, der systematiserer indsatsen, så regionen skruer ned for energiforbruget de rigtige steder og får den størst mulige besparelse. Det betyder, at regionen kortlægger energiforbruget, udarbejder en handlingsplan med mål for besparelser – og følger op.

Vi sætter konkrete mål i 2012

- Vi får nu mulighed for en meget grundig afdækning af energiforbruget på vores hospitaler, og det åbner for, at vi i 2012 kan begynde at sætte konkrete mål for energiforbruget de kommende år. Det arbejde ser jeg meget frem til at komme i gang med, for vi vil have energiforbruget ned, siger Lars Gaardhøj.


Yderligere oplysninger


  • Lars Gaardhøj, formand for Miljø- og grøn vækst udvalget i Region Hovedstaden, mobil: 28 92 25 98
  • Peter Mandrup Jensen, økonomidirektør i Region Hovedstaden, telefon: 40 30 79 20


Baggrund for aftalen

Fra år 2009 – 2011 har Region Hovedstaden bevilget 220 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger med en forventet årlig besparelse på 33 mio. kr., når alle tiltag er gennemført.

I december 2011 vedtog Regionsrådet ’Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015’. Her fremgår det, at indsatsen for at implementere miljø og energiledelse på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe skal intensiveres.

Region Hovedstadens arbejde med miljø- og energiledelse er forankret i tværgående arbejdsgrupper, der involverer alle 35.000 medarbejdere på hospitaler og virksomheder.

Region Hovedstaden omfatter ca. 1,6 mio. kvadratmeter bygninger, som i 2010 havde et el-forbrug på 173 GWh samt et graddagekorrigeret varmeforbrug på 330 GWh.

Redaktør