​​

Regionsrådsformand indtræder i regeringens trængselskommission

Kommissionen skal komme med forslag til, hvordan trængsel og forurening kan reduceres i hovedstadsområdet.

Strategi i august 2013

I januar 2013 skal kommissionen aflevere et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet. Og i august 2013 skal kommissionen aflevere et forslag til en samlet strategi.

28 medlemmer af kommisionen

Kommissionen består af 28 medlemmer, hvor forskere, erhvervsliv, trafik- og miljøorganisationer og kommuner og regioner - herunder altså formand for Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen er repræsenteret. Adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt, er udpeget som formand for kommissionen. 

Redaktør