Regionsrådsformandens kommentar til økonomiaftalen

Kommentar fra Vibeke Storm Rasmussen til økonomiaftale mellem Staten og Danske Regioner 2013.

Læs mere om aftalen om regionernes økonomi for 2013 på Finansministeriets hjemmeside


Formand for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen, udtaler:

Aftale indgået under vanskelige forhold

Alle ved, at landet som en del af Europa lige nu er i en vanskelig økonomisk situation. Dette års aftale er derfor indgået under vanskelige forhold, og det er på den baggrund, at resultatet skal ses.

Vigtigt at holde kursen

Det vigtigste er, at vi kan holde kursen på vore mange igangsatte forbedringer for patienterne.
Og at personalet ikke skal ud i store uforståelige besparelsesrunder dikteret oppefra, samtidig med at løfterne flyder.

Skal være endnu mere effektive

I 2013 skal vi, som tidligere år, have en produktivitetsfremgang på 2 procent. Det betyder, at vi skal have mere sundhed for pengene. At vi skal blive endnu mere effektive og dygtige til at udnytte de ressourcer, vi har, så vi fortsat kan udvikle os og løse nogle af de presserende udfordringer, vi står overfor. Samtidig må vi ruste os til, at omfordelinger og prioriteringer vil være en fast del af hverdagen, som det plejer at være. Regionen vil løfte opgaven på bedst mulige måde.
Redaktør