​​

Rift om elbiler i Region Hovedstaden


Interessen for at komme til at køre på strøm er rigtig stor i Region Hovedstaden. Det vidner de mange ansøgninger fra borgere til projekt Test-en-elbil om.

210 familier er med

Europas største elbilprojekt Test-en-elbil giver i alt 210 familier mulighed for at køre elbil i tre måneder i løbet af det næste halvandet år. Hele 751 familier har ansøgt om at være med – og det blot til projektets første runde.

Mængden af ansøgninger taler sit eget sprog

Mandag den 22. oktober startede projekt Test-en-elbil op i hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden og elbiloperatøren CLEVER overdrog de første 20 elbiler – ud af i alt 35 – til forventningsfulde borgere fra Gribskov Kommune og til ansatte på fire af regionens hospitaler - Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og Amager hospital.

Stadig muligt at være med

Medarbejdere på de fire hospitaler og borgere i Fredensborg, Gribskov og Hillerød kommuner kan tilmelde sig projektet.

Breder sig til Fredensborg og Hillerød til december

I Fredensborg og Hillerød kommuner skal borgerne også være med i Test-en-elbil, og her starter projektet op til december.

Test-en-elbil skaber historie

Projektet kører allerede i 21 andre danske kommuner. I alt vil ca. 1.600 danske familier ved projektets afslutning i 2014 have kørt elbil i tre måneder og dermed været med til at bidrage med erfaringer til projektet, der er støttet af Trafikstyrelsen og Energistyrelsen.

Elbilen oplagt til bykørsel

Elbiloperatøren CLEVER og Region Hovedstaden har en fælles forventning om, at elbilen vil være et reelt alternativ til den konventionelle bil, især når der er tale om pendling til og fra byerne og til bykørsel, hvor elbilen jo har den fordel, at den hverken støjer eller udleder nogen forurening lokalt. Hvilket også gør erfaringerne med elbiler fra hovedstadsregionen særligt interessante.

Fakta:

  • Test-en-elbil i Region Hovedstaden startede 22. oktober 2012 og varer indtil 1. april 2014. Projektet har et samlet budget på 9,2 mio. kr., hvor Region Hovedstaden bidrager med 3,2 mio. kr.
  • Test-en-elbil er Europas største forskningsprojekt om elbiler.
  • Test-en-elbil startede som landsdækkende projekt i Danmark i 2010 og involverer ca. 200 elbiler og ca. 1.600 testfamilier.
  • Målet er at ændre danskernes generelle holdning til elbiler, og dermed sikre, at elbilen bliver en del af deres fremtidige valg af transportmiddel til gavn for miljø og energiproduktion.
  • I elbilerne er der installeret en datalogger, som overvåger og lagrer informationer om kørslen. Informationerne bliver indsamlet løbende og sammenholdt, når projektet er slut.
Redaktør