Sådan forløb nytårsaften


Der har traditionen tro været travlt på regionernes AMK-Vagtcentraler. Men inden for normalen for en nytårsaften.

1.277 kørsler

Med i alt 1.277 kørsler med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler, har det været en travl nytårsaften og nat på de fem regioners AMK-Vagtcentraler. Men alligevel normalt for en nytårsaften.

Dækker nytårsaften og morgen

Sådan lyder den samlede opgørelse fra de fem regioner, der siden maj 2011 har stået for alle 112-opkald, der kræver en sundhedsfaglig vurdering. Opgørelsen dækker nytårsaften og morgen fra kl. 18:00 til 06:00. 

1.392 opkald via 112

De fem regioner har samlet set modtaget i alt 1.392 opkald via 112, der har handlet om akut sygdom og tilskadekomst. Sidste år var tallet 1.322.

Mest aktivitet i hovedstaden

Region Hovedstaden, som er den mest befolkningsrige region, er ansvarlig for størstedelen af aktiviteten med i alt 637 112-opkald. Næstmest aktivitet var der i Region Sjælland med 213 opkald. Mindst aktivitet har det været i Region Nordjylland, der har haft 77 opkald til 112 med sundhedsfaglig relevans.

651 opkald til 1813

I Region Hovedstaden har borgerne desuden som noget nyt fået mulighed for at ringe til Akuttelefonen 1813. Det har borgere benyttet sig af i stort omfang, med i alt 651 opkald til 1813 i nytårsdøgnet fra kl. 7 den 31/12 til kl. 7 den 1/1.

Samme niveau som sidste år

Der har generelt i hele landet været samme niveau af udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler sammenlignet med sidste år. I år har der således været i alt 1.277 kørsler mod 1.141 sidste år.

Otte indlagt med øjenskader

Der har i år været otte alvorlige øjenskader på grund af nytårsfyrværkeri, som har krævet indlæggelse. Tallet var sidste år ni.

113 skader relateret til fyrværkeri

Landets AMK-Vagtcentraler har desuden, som noget nyt i år, registreret det samlede antal af skader, der er direkte relaterede til nytårsfyrværkeri. På landsplan er der her tale om i alt 113 tilfælde. Der er ikke sammenlignelige tal med de seneste år, men ifølge vagthavende overlæge Claus Skak fra Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral, ligger antallet inden for normalen.

Måske sammenhæng med vejret

Claus Skak vurderer, at den relativt uændrede situation, som han også betegner som fredelig for en nytårsaften, måske kan hænge sammen med vejret nytårsnat, der generelt var præget af tåge og nedbør.

1813 har formentlig aflastet 112

- Formentligt har det våde vejr holdt mange folk indendørs. Men også den nye akuttelefon 1813 i hovedstadsregionen regner vi med har aflastet opkald til 112. Flere mennesker har forventeligt benyttet 1813 telefonen og fået hjælp ad den vej, vurderer overlægen.

FAKTA


 • I maj 2011 overgik opgaven med at modtage og vurdere sundhedsfaglige 112-opkald til regionerne.
 • Det er AMK-Vagtcentralerne (AMK står for Akut Medicinsk Koordination), der modtager opkaldene. På AMK-Vagtcentralerne sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald.
 • Ved en del af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance.
 • På en nytårsaften er der typisk ca. fire gange flere sundhedsfaglige opkald til 112, sammenlignet med en gennemsnitlig dag.
 • Hovedparten af 112 opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat.
 • 112 er et landsdækkende nummer. Dette nummer skal bruges ved akutte livstruende sygdomme og ulykker.
 • I Region Hovedstaden kan borgere desuden ringe til akuttelefonen 1813 for at få hjælp om sygdom og tilskadekomst, som ikke er akut og livstruende.

Yderligere oplysninger: 

 • Region Hovedstaden, AMK Vagtcentralen, vagthavende overlæge, tlf. 45 11 98 14, pressevagten på Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
 • Region Sjælland, pressevagten, tlf. 57 87 50 52
 • Region Midtjylland, AMK-vagtcentralen - presselinje, tlf. 70 22 36 25
 • Region Syddanmark, presserådgiver Carsten Bruun, tlf. 20 26 33 92
 • Region Nordjylland, vagtcentralchef Jan Lindberg, tlf. 94 33 63 20
Redaktør