​​​​​​​​

Serviceforbedringer på vej i Hovedstadens patienttransport


Kortere ventetid for dialysepatienter og mulighed for at medbringe el-scooter for visse patienter.

Nye firmaer skal transportere patienter til og fra hospitalet

Fra 1. oktober overtager Falck og Movia opgaven med at transportere patienter med ret til befordring til behandling på Region Hovedstadens hospitaler og hjem igen. Det gælder eksempelvis dialysepatienter, visse sclerosepatienter og rygmarvsskadede.

Samme eller øget serviceniveau for alle patienter

- Servicen forbliver på samme niveau som nu. Vi har dog valgt eksempelvis at øge servicen over for dialysepatienter, som skal frem og tilbage flere gange om ugen. De kan se frem til at blive transporteret til og fra hospitalet med kortere ventetid end tidligere. Samtidig får sclerosepatienter på længere træningsophold og rygmarvsskadede som i særlig høj grad har brug for at anvende el-scooter nu mulighed for at få den med i bilen, fortæller Flemming Pless (S), formand for Patientudvalget i Region Hovedsta-den.

Falck kører i hele regionen undtagen den sydlige del

Patienttransporten varetages i dag af VBT, men den nuværende kontrakt udløber til efteråret. På den baggrund har kørslen været i udbud, og regionsrådet har valgt Falck som leverandør for hovedparten af regionen. Allerede i efteråret 2011 besluttede regionsrådet dog, at Movia fra 1. oktober skal overtage opgaven med at køre patienter til og fra hospitalerne Glostrup, Hvidovre og Amager samt psykiatriske centre i den sydlige del af regionen.

Information på vej til patienter og personale

Region Hovedstaden går nu i gang med at lave informationsmateriale til patienterne om hvad omlægningen betyder for dem samt uddanne hospitalspersonale. Det skal gøre overgangen til de nye leverandører så gnidningsløs som mulig.


Yderligere oplysninger hos

  • Flemming Pless, formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden, tlf. 4027 5245
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør