Stabilt antal ansøgninger om abort efter 12. graviditetsuge


Det fremgår af årsberetningen 2011 fra Abortsamrådet i Region Hovedstaden

333 ansøgninger

I 2011 fik Abortsamrådet 333 ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge. Der blev givet 26 afslag. Til sammenligning modtog samrådet i 2010 328 ansøgninger og her blev givet 18 afslag.

Lille fald i ansøgninger om abort grundet sygdom hos fosteret

I 2011 behandlede samrådet 191 ansøgninger om abort efter 12. uge begrundet i sygdom hos fosteret. Det er et lille fald i antallet af ansøgninger, idet samrådet året før havde 199 sager. Antallet af disse sager har ellers været stigende hvert år fra 2007 – 2010.

Ansøgninger begrundet i forhold hos ansøgeren

Samrådet behandlede i 2011 142 sager om abort efter 12. uge på grund af forhold hos ansøgeren. Det kan dreje sig om sociale eller helbredsmæssige forhold. Til sammenligning behandlede samrådet 129 ansøgninger i 2010. Der er således en lille stigning i antallet af disse ansøgninger. Antallet af disse sager har de senere år været faldende.

Om Abortsamrådet

Hvis man ønsker abort efter 12. graviditetsuge eller hvis man er under 18 år og søger abort uden forældres samtykke, kan man søge Abortsamrådet om tilladelse.

Eksempel på tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge (fra årsberetningen 2011):

39-årig kvinde med 4 raske børn. Gravid i uge 13. Ved nakkefoldsskanning måles nakkefolden til 7 mm men i øvrigt ses ingen tegn på synlige misdannelser. Kvinden modtager rådgivning fra lægen og tilbydes yderligere undersøgelser af fosteret og får ny tid til dagen efter, hvor hun vil tage sin mand med. Her oplyser kvinden, at hun og hendes mand har drøftet situationen og ønsker at søge samrådet om abort uden der foretages flere undersøgelser. Ansøgning om abort behandles samme dag på et telefonisk samrådsmøde, og der gives tilladelse til abort i henhold til Sundhedslovens §94 stk. 1 nr. 3 på baggrund af nakkefold på 7 mm, idet samrådet finder at der med en nakkefold af den størrelse er betydelig risiko for misdannelser og kromosomfejl.

Eksempel på afslag til abort efter 12. graviditetsuge (fra årsberetningen 2011):

19-årig kvinde, der er uønsket gravid i 13. uge trods brug af p-piller, som hun ikke mener at have glemt at tage. Har taget 9. klasse og siden arbejdet som ufaglært på fabrik, hvilket hun stadig gør. Afventer at påbegynde 3½-årig sundhedsuddannelse i nær fremtid. Barnefar på 21 år er under uddannelse og støtter ansøger i abortønsket. Ansøger og barnefar har kendt hinanden i ½ år og er netop flyttet sammen i hans lejlighed. Ansøger finder at et barn nu vil ødelægge deres mulighed for at færdiggøre eller komme i gang med uddannelsesforløb. Ansøgers forældre blev skilt, da hun var 4 år og har begge nye familier, som ansøger har et godt forhold til. Samrådet giver afslag på abort, idet den samlede sociale situation ikke skønnes at udgøre en belastning i et omfang, der kan give tilladelse til abort. Kvinden ønsker efterfølgende at anke afgørelsen, men Abortankenævnet stadfæster samrådets afgørelse.
Redaktør