Stort fald i ventetiden for akutte patienter i Region Hovedstaden


En række indsatser på akutmodtagelser og akutklinikker har spillet ind på ventetiden


Færre venter meget længe

Indsatserne har betydet fald i den gennemsnitlige ventetid – og færre patienter der venter meget længe.

Resultat af intensiv indsats

Det er resultatet af den intensive indsats, som er gjort på Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker for at få ventetiden ned.

Ventetid nu på 39 minutter

En registrering af ventetiden over en uge i februar måned viser, at den gennemsnitlige ventetid fra patientens skade bliver vurderet, den såkaldte triagering, til behandlingen starter, nu er på 39 minutter.

20 minutter kortere end august 2011

Det er 20 minutter kortere end ved den forrige måling i en uge i august 2011. Derudover viser målingen, at ingen patienter venter mere end syv timer på behandling.

Skyldes massiv fokus

- Der er ingen tvivl om, at det skyldes den massive fokus, vi har haft på at få ventetiden ned. Vi har sat ind, hvor det var problematisk, og jeg er særlig glad for, at de meget lange ventetider er kommet helt i bund, siger Kirsten Lee (R), som er formand for den særlige tværgående arbejdsgruppe på akutområdet, som regionsrådet i Region Hovedstaden har nedsat.

En række initiativer sat i gang

Blandt initiativerne er en bedre bemanding på akutmodtagelserne og etablering af såkaldte fast tracks til behandling af småskader. Desuden registreres og triageres alle patienter nu ens over hele regionen.

12 analyser om service og ventetid

Den tværgående politiske arbejdsgruppe har bestilt i alt 12 analyser for at kunne afdække, hvordan borgerne får den bedste service på akutområdet, og ventetiden kommer i bund.

29 procent kunne være behandlet af egen læge

Målingen i februar på regionens akutmodtagelser og akutklinikker viser bl.a., at 29 procent af de behandlede patienter kunne være behandlet hos egen læge, og ni procent kunne have behandlet sig selv.

Bør ringe til 1813

- Det viser, at rigtig mange kunne få gavn af at ringe til vores døgnåbne akuttelefon 1813 og få råd og vejledning der, i stedet for at suse på akutmodtagelsen med det samme, siger Kirsten Lee.

Fakta:

  • I 2011 var der 339.777 besøg på Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker.
  • Antallet af besøg er samlet set faldende på de seks akutklinikker og fem akutmodtagelser.
  • Alle patienter triageres i fem forskellige farver, hvor rød er øjeblikkelig hjælp, og blå er en mindre skade.
  • Der går i gennemsnit fire minutter fra ankomst, til triageringen er foretaget.
  • Fast track består typisk af et selvstændigt team af læger og/eller behandlersygeplejersker, som ordner mindre skader inden for en kort periode. Fast track betyder aldrig længere ventetid for patienter med alvorlige skader eller sygdom, da de altid behandles først.
  • Den tværfaglige arbejdsgruppe skal komme med sin endelige afrapportering til regionsrådet den 19. juni 2012.

Yderligere oplysninger hos:

  • Kirsten Lee (R), formand for den tværgående arbejdsgruppe på akutområdet, mobil 20 20 11 56
  • Koncerndirektør Svend Hartling, tlf. 38 66 50 05
  • Pressevagten i Region Hovedstaden – mobil 70 20 95 88
Redaktør