Sundhedstilbud ændres for at få bedste behandling

I 2020 står det nye hospital i Nordsjælland klar. 1. februar 2013 lukkes Helsingør Hospital. 15. januar åbner et sundhedshus.

En del af regionens samlede hospitalsplan

Ændringerne i Nordsjællands sundhedstilbud er en del af regionens samlede hospitals- og psykiatriplan: Et af målene med planen er at fremtidssikre hele regionens hospitalsvæsen, så det også fremover leverer behandling af høj kvalitet til regionens borgere – uanset hvor man bor i regionen.

Omrokeringer i overgangsperiode

Derfor bygges der et helt nyt akuthospital til de nordsjællandske borgere, og indtil dette står klart i 2020, er det i overgangsperioden nødvendigt at gennemføre nogle omrokeringer af behandlingen i området.

Patienter har foretrukket Hillerød Hospital

I løbet af 2011 og 2012 har patienterne i den nordlige del af regionen i stigende grad foretrukket behandling på Hillerød Hospital frem for på Helsingør Hospital. Derfor besluttede regionsrådet i juni 2012 at lukke Helsingør Hospital for at samle hospitalsbehandlingen i Nordsjælland i Frederikssund og Hillerød, indtil akuthospitalet står klar i 2020.

Ændringer efter faglig vurdering

Det skete på baggrund af en faglig vurdering af, hvordan man bedst muligt kan sikre kvaliteten af det samlede behandlingstilbud i den nordlige del af regionen.

Det handler om kvalitet

At sikre kvaliteten fremadrettet er altså det væsentligste tema i beslutningen om at lukke hospitalet i Helsingør.

Ingen ændring af psykiatrisk tilbud i Helsingør

Lukningen af Helsingør Hospital får dog ingen indflydelse på Psykiatrisk Center Nordsjællands afdeling i Helsingør, som fortsætter uændret efter 1. februar 2013.

Kvalitet frem for nærhed

Enkelte patienter får lidt længere til hospitalsbehandling – men hvis valget står mellem at sikre nærhed eller kvalitet i behandlingen, så vil målet med at sikre kvalitet altid gå forud for nærhed:

Vigtigst at blive behandlet af bedste specialist

Det er vigtigere at blive behandlet af den bedste specialist på et område, end det er at blive behandlet på en bestemt adresse.

Tilpasning af de fysiske rammer

Hillerød Hospital og Frederikssund Hospital vil ved udgangen af 2012 have gennemført en række ombygninger og rokader. De skal sikre, at kapaciteten på de to matrikler øges og tilpasses til, at Helsingør Hospital lukker den 1. februar 2013.

Nærhed også væsentligt

Der er dog også et væsentlig hensyn at tage til den tryghed, der ligger i, at borgerne kan få behandling tæt på deres hjem. 

Bred vifte af tilbud i sundhedshuset 

Derfor åbner Region Hovedstaden et sundhedshus med en akutklinik i Helsingør, som ud over at behandle mindre akutte skader også tilbyder mulighed for blodprøvetagning, ambulant behandling af nogle af de mest almindelige sygdomme som fx diabetes og KOL samt jordemoderkonsultation.
Læs ​mere om sundhedshuset i Helsingør
Redaktør