​​​​​​

Trængselsringen er væk - men hvad gør vi så med trængslen?


Trafikaftale mellem Region Hovedstaden og regionens kommuner er et vigtigt skridt på vej mod effektiv infrastruktur og ny vækst i regionen.

Lange bilkøer

Det er svært at passe et arbejde, når der er lange bilkøer både ud og hjem. Alene i 2010 spildte borgerne 190.000 timer i kø på de storkøbenhavnske veje, og det koster samfundet ca.10 milliarder årligt.

Kortere rejsetid

Hovedstadsregionen har et stort potentiale for at skabe ny vækst. Men forudsætningen er, at flere borgere får kortere rejsetid, når de skal rundt i regionen, og at der bliver skabt gode transportforbindelser til udlandet.

Vækst i hovedstadsregionen giver nye job i resten af landet

Derfor er et mål i Region Hovedstadens nye regionale udviklingsplan et sammenhængende og veludviklet transportsystem. Det skal sikre, at borgerne kan komme hurtigt fra bolig til arbejde og fritidsliv, og at vores relationer til den store globale omverden bliver styrket med højhastighedstog og flere attraktive flyruter i Københavns Lufthavn. Begge dele er afgørende for, at erhvervslivet kan blomstre og udvikle sig. Skabes der vækst i hovedstadsregionen, giver det også nye job og udvikling i resten af landet.

Vi har en trafikplan

Med et fælles trafikudspil fra september 2011 har Region Hovedstaden og kommunerne lagt en ambitiøs plan for, hvordan vi kan øge fremkommeligheden med ny effektiv infrastruktur.

Letbane

En letbane fra Ishøj over Glostrup langs Ring 3 til Lyngby er besluttet og undervejs, også med Folketingets medvirken. Letbanen er med til at rykke arbejdspladser tættere på mange mennesker. Der er planer om at forlænge strækningen på sigt.

Internationale flyforbindelser er vitale

Vi er en international metropol, og Københavns Lufthavn er afgørende for vækst. Vi skal satse på at få attraktive internationale flyforbindelser til Kastrup, da de spiller en vital rolle for vores internationale virksomheder og for evnen til at tiltrække internationale investeringer, turisme og viden. Ikke blot for hovedstadsregionen og Øresundsregionen, men for hele Danmark.

Danmark forbinder Nord - og Sydeuropa

Med åbningen af Femernforbindelsen i 2020 får vi direkte adgang til Nordtyskland. Med de norske og svenske overvejelser om højhastighedstog mellem de skandinaviske hovedstæder bliver vi det centrale omdrejningspunkt i transportnettet mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Det skal vi udnytte og få koblet lufthavnen på. Vi skal også bygge en ny fast forbindelse fra Helsingborg til Helsingør med både bane og vej videre, så vi kan skabe en grøn korridor fra nord mod syd med godstog.

Hvordan skaber vi mindre trængsel i hovedstadsregionen?

Giv idestafetten videre til regionspolitikerne nedenfor.

Redaktør