Undgå rygoperation og sygedage med træning derhjemme


Nyt træningskoncept udviklet af rygpatienter og fysioterapeuter. 

Træning frem for operation kan spare samfundet for store udgifter og give rygpatienter mere livskvalitet. Det er tankegangen bag et nyt træningskoncept, BackTrack, som hjælper folk med diskusprolaps og andre ryglidelser. Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og sygefravær, og op mod 35 procent af den voksne danske befolkning er berørt af enten rygsygdom eller rygsmerter.

 

Gevinst for flere

27 borgere fra Nordsjælland med alvorlige rygproblemer har bl.a. sammen med fysioteurapeuter og innovationskonsulenter i Region Hovedstaden og to private virksomheder udviklet det nye rygtræningskoncept.

 

På hospitalerne kan konceptet være med til at nedbringe antallet af fysiske konsultationer mellem fysioterapeut og patient, lige så vel som man forventer, at antallet af rygoperationer kan mindskes. Set med borgerens øjne er der også store gevinster i form af færre sygedage og sygeforløb, mere fleksibilitet og tryghed og ikke mindst mere livskvalitet.

 

Borgeren er aktivt involveret og tager ejerskab

Målgruppen for det nye rygtræningskoncept er primært 45-65-årige borgere med rygproblemer, primært diskusprolaps.

 

Når borgeren starter op i sit rygbehandlingsforløb på hospitalet, får han en række øvelser, som skal udføres. For at sikre vedholdenhed, tryghed og effektivitet, kan borgeren via en applikation på enten smartphone eller tablet få et samlet overblik over hele sit træningsforløb: her kan han se sit træningsprogram, se videoer af øvelserne der skal laves derhjemme og notere i træningsdagbogen.


Træningsbælte hører til 

 

Til applikationen hører et træningsbælte, som borgeren kan bruge, når han skal træne. På skærmen kan borgeren herved følge sin bevægelse under træningen og støttes i at udføre øvelsen korrekt. Træningsbæltet og applikationen opsamler, så den data der generes, når borgeren træner, så han eller hun kan følge sin fremdrift løbende.

 

Via applikationen kan borgeren også bestille tid hos sin fysioterapeut og gennemføre online konsultationer. Til online konsultationerne deler borgeren sin træningsdata med fysioterapeuten, så borgeren kan få rettet eventuel fejltræning og afklaret spørgsmål, og fysioterapeuten kan tilrette behandlingen yderligere.

 

Næste skridt

Flere af partnerne i projektet arbejder nu med Region Hovedstadens Videnscenter for Innovation og Forskning på at videreudvikle løsningen og bringe den til pilottest; alt sammen for at føre løsningen et skridt tættere implementering på Region Hovedstadens hospitaler.

 

Læs mere:

Projektet beskrives bl.a. på Region Hovedstadens hjemmeside under Forskning og Innovation:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-og-innovation/innovation/saadan-arbejder-vi-med-forskning-og-innovation/Sider/BackTrack-vil-fjerne-rygsmerter-–-pilottest-af-ny-rygloesning.aspx​​​

 

Fakta:

  • Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og sygefravær, og op mod 35 % af den voksne, danske befolkning er berørt af enten rygsygdom eller rygsmerter.

  • Ryglidelser og rygsmerter koster årligt samfundet 16,8 mia. kr.

  • En rapport fra SFI viser, at danskerne er fraværende fra arbejdsmarkedet 2 mio. dage om året pga. rygproblemer.

 

Gevinster ved Lev Vel BackTrack:

  • Giver borgeren tryghed

  • Hjælper borgeren til at forstå øvelserne og udføre dem korrekt

  • Øger oplevelsen af, at der er fremskridt i behandlingen og dermed motivationen til at træne

  • Giver borgeren (tilpas) udfordring, individuel instruktion og øvelser – tilpasset niveau, behov og livssituation og tilbyder dermed mere variation i øvelserne

  • Forkorter behandlingsforløbene

  • Fordrer nye vaner – ny kropsholdning

 

Styrket satsning på innovation i Region Hovedstaden:

Region Hovedstaden har besluttet at satse yderligere på innovation og forskning. Pr. 1. jan 2013 er innovationsstøtte og de gode erfaringer fra Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, integreret i regionens Videncenter for Innovation og Forskning (VIF). Information om VIF og enhedens ydelser kan findes på www.regionh.dk/vif

 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Susie A. Ruff, enhedschef, Videncenter for Innovation og Forskning, Region Hovedstaden – mobil 40 83 96 37 – e-mail: susie.andersen.ruff@regionh.dk

 

 

 

Redaktør