​​​​

Velkommen til Nordsjællands Hospital


Ét samlet hospital for borgerne i Nordsjælland.


Slut med de gamle hospitalsnavne

Fra 1. februar 2013 er det slut med navnene ’Hillerød Hospital’, ’Frederikssund Hospital’ og ’ Helsingør Hospital’.

Bliver samlet 1. februar​

De tre hospitaler bliver 1. februar samlet og får navnet ’Nordsjællands Hospital’. Samlingen betyder, at borgere i Nordsjælland får ét samlet hospital med tværgående specialiserede afdelinger.

Splinternyt hospital i 2020

- I 2020 står et splinternyt hospital klar ved Hillerød, men indtil da har regionsrådet besluttet at omrokere behandlingen i Nordsjælland for at fremtidssikre kvaliteten i behandlingen samt sikre en optimal udnyttelse af kapaciteten, siger hospitalsdirektør Suzanne Aaholm.

Nordsjællands Hospital vil være på tre adresser:

 • Nordsjællands Hospital – Hillerød
 • Nordsjællands Hospital – Frederikssund
 • Nordsjællands Hospital – Sundhedshuset Helsingør (åbnede 15. januar 2013)

Helsingør Hospital lukker helt 1. februar 2013.

En styrkelse af det faglige niveau og fleksibiliteten

På Nordsjællands Hospital – Hillerød vil der fortsat være en bred vifte af undersøgelses- og behandlingstilbud inden for stort set alle specialer, mens der i Frederikssund primært tilbydes behandling inden for de medicinske specialer samt rehabilitering og palliation.

Flere speciallæger til Frederikssund

Nordsjællands Hospital - Frederikssund bliver endvidere styrket med et øget antal medicinske senge og flere speciallæger.

Tættere kobling mellem Frederikssund og Hillerød

- Frederikssund bliver koblet meget tættere sammen med Hillerød. Det styrker de faglige miljøer, forbedrer patientforløbene og øger fleksibiliteten mellem de to hospitaler, siger Suzanne Aaholm.
 

Udfordring i nuværende model

Hospitalsdirektøren fortsætter:
- I vores nuværende model er det en udfordring, at hverken hospitalet i Frederikssund eller i Helsingør i spidsbelastningssituationer i tilstrækkelig grad kan aflaste Hillerød.

Ny organisering udnytter kapaciteten bedre

- Det betyder, at vi indimellem oplever et meget stort pres på kapaciteten i Hillerød. I den nye organisering åbnes der mulighed for en bedre fordeling af patienterne og dermed udnyttelse af kapaciteten, forklarer hospitalsdirektøren.

Helsingør Hospitals tilbud

På Helsingør Hospital har der de seneste år været en medicinsk afdeling, en reumatologisk afdeling og en akutklinik. Derudover har vagtlægen haft lokaler på hospitalet. Helsingør Hospital har primært modtaget patienter fra Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og dele af Gribskov Kommune.

Største ændring for brugere af Helsingør Hospital

- Der er ingen tvivl om, at de største ændringer sker for de borgere, der har været vant til at bruge Helsingør Hospital. De skal nu blandt andet til at benytte det nye Sundhedshus i Helsingør. Når der er tale om indlæggelser er hovedreglen, at borgere, der tidligere har hørt under Helsingør Hospital, fremover vil blive indlagt i Hillerød, siger Suzanne Aaholm.

Tilbud i sundhedshuset i Helsingør

I Sundhedshuset er der ud over en akutklinik også mulighed for at få taget blodprøver, EKG, røntgen samt gå til kontroller i de medicinske ambulatorier eller i jordemoderkonsultationen.

Akuttilbud hos Nordsjællands Hospital

På akutområdet er der fortsat i Hillerød en døgnåben akutmodtagelse. I Frederikssund er Akutklinikken åben fra kl. 7-22 alle ugens dage, og endelig er der i Sundhedshuset Helsingør en akutklinik, der tager sig af mindre skader. Den har også åben alle ugens dage kl. 7-22.

Vagtlæge på Nordsjællands Hospital - Hillerød

Nærmeste vagtlæge for borgere i Helsingørområdet findes nu på Nordsjællands Hospital - Hillerød. Dog vil vagtlægen fortsat køre ud til borgere også i Helsingørområdet, hvis lægen vurderer, der er behov for det.

Ring 1813, hvis du er i tvivl

Hvis man er i tvivl om, hvor man skal henvende sig med en akut sygdom eller skade, kan man alle tider af døgnet ringe til akuttelefonen 1813.

Yderligere information:

 • Hospitalsdirektør Suzanne Aaholm, Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler (det kommende Nordsjællands Hospital), telefon: 48 29 30 03
 • Pressevagten Region Hovedstaden, telefon: 70 20 95 88

FAKTA

Oversigt over afdelinger og funktioner på det kommende Nordsjællands Hospital:

Nordsjællands Hospital – Hillerød

Antal senge: 520

 • Akutafdelingen med Akutmodtagelse (døgnåben)
 • Anæstesiologisk Afdeling med intensiv terapi
 • Børneafdelingen
 • Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling
 • Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling
 • Kirurgisk Afdeling
 • Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
 • Neurologisk Afdeling
 • Onkologisk og Palliativ Afdeling
 • Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Øre, Næse og Halsafdelingen
 • Reumatologisk Afdeling
 • Patienthotel (fra medio 2013)
 • Billeddiagnostisk Afdeling
 • Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Facility Management Afdeling
 • Direktion, Direktionssekretariat, Kommunikationsenhed, HR-Udvikling og Arbejdsmiljø, Forskning og Innovation, Nyt Hospital Nordsjælland, Kvalitetsafdeling, Økonomiafdeling.

Udefunktioner fra andre virksomheder i Region Hovedstaden:

 • Apoteket (Region Hovedstaden)
 • Blodbank (fra Rigshospitalet)
 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (fra Herlev Hospital)
 • Mammografi (fra Herlev Hospital)
 • Neurofysiologi (fra Rigshospitalet)
 • Øjenafsnit (fra Glostrup Hospital)

Nordsjællands Hospital – Frederikssund

Antal senge: ca. 183

 • Akutklinik (åbent 7-22)
 • Anæstesiologiske funktioner
 • Jordemoderkonsultation
 • Kardiologiske og endokrinologiske afsnit
 • Kirurgisk endoskopi og gastro-medicinsk ambulatorium
 • Lunge- og infektionsmedicinske afsnit
 • Neurologisk rehabiliteringsafsnit
 • Palliativt afsnit og team
 • Billeddiagnostiske funktioner
 • Klinisk Biokemiske funktioner
 • Facility Management-funktioner

Udefunktioner fra andre virksomheder i Region Hovedstaden:

 • Apoteket (Region Hovedstaden)
 • Blodbank (fra Rigshospitalet)

Nordsjællands Hospital - Sundhedshuset Helsingør

 • Akutklinik (åbent 7-22)
 • Røntgen
 • Blodprøvetagning
 • EKG
 • Jordemoderkonsultation
 • Medicinsk ambulatorium (kardiologi, lungemedicin og endokrinologi)

Øvrige funktioner:

 • Nordsjællands Hospital driver Region Hovedstadens nationale genoptræningstilbud i Montebello, Spanien.
 • Jordemoderkonsultation i Hørsholm.

Nye hjemmesideadresser:

Fra 1. februar vil Nordsjællands Hospital have hjemmesideadressen www.nordsjaellandshospital.dk, mens Sundhedshuset får adressen: www.nordsjaellandshospital.dk/sundhedshuset.

Redaktør