Ventetiden på akutmodtagelserne var gennemsnitligt 28 minutter i 2014

​Ventetiderne er opgjort for patienter med lettere skader, som er den klart største patientgruppe. Patienter, der fejler noget mere alvorligt, kommer til med det samme.

​Udviklingen i ventetider på akutmodtagelserne 2011 – 2014 ser sådan ud i de fem regioner:​

​​​2011​​2012​2013​2014
​Region Hovedstaden​56 min.​​46 min.​47 min.​28 min.
Region Sjælland​25 min.​20 min.​18 min.​23 min.
Region Midtjylland​49 min.​38 min.​26 min.​25 min.
Region Syddanmark​49 min.​32 min.​36 min.​40 min.
Region Nordjylland​-​-​49 min.​49 min.

​Bemærk: 

  • ​Hovedstadens tal for 2014 er opgjort på en anden måde end for tidligere år, så tallet er ikke direkte sammenligneligt med tidligere år.

  • Nordjylland har kun opgjort andet halvår af 2013.
 

Baggrund for de kortere ventetider:

  • Alle fem regioner har indført såkaldte visitationssystemer, så syge og tilskadekomne skal ringe til akutmodtagelsen, inden de møder op. Sjælland og Midtjylland var de første til at indføre visitationerne.

  • Alle regioner har opstillet servicemål for, hvor længe de syge må vente.
     
  • Flere regioner har bevilget ekstra penge til akutmodtagelserne. Eksempelvis har Hovedstaden brugt omkring 50 mio. kr. på bedre fysiske rammer og ansættelse af flere læger og sygeplejersker. Hovedstaden har også indført ”fast tracks” til patienter med småskader. 

 
Landets 21 store akutmodtagelser havde i 2013 ca. 1,9 mio. akutte patientkontakter. Det svarer til, at hver tredje dansker i gennemsnit har ét årligt akut sygehusbesøg.
Redaktør