Verdens mest robotautomatiserede laboratorium


Hurtigere svar på blodprøver og dermed hurtigere diagnose og behandling. Det kan patienterne se frem til med Hillerød Hospitals nye robotautomatiserede laboratorium.

Ny, spændende behandling

- Det er glædeligt, at vi nu igen kan sætte Region Hovedstaden på det sundhedsmæssige verdenskort med en ny og spændende måde at behandle borgerne på. Det viser, at vi hele tiden har fokus på at udvikle os, siger regionsrådets 1. næstformand Birgitte Kjøller Pedersen (SF)

Web-tv: Verdens mest avancerede blodprøvelaboratorie

​​​ (06:40 min.)​

Fremskridt for patientsikkerheden

- Det nye laboratorium er ikke bare et stort teknologisk fremskridt, det er også et fremskridt for patienterne og for patientsikkerheden. Lægen træffer i 80 procent af alle behandlingsforløb beslutning om videre behandling på baggrund af blodprøvesvar, siger hospitalsdirektør Suzanne Aaholm.

Hurtigere i behandling

Hospitalsdirektøren fortsætter:
- Hurtigere svar betyder, at patienten hurtigere kan komme i behandling og måske helt undgå at blive indlagt. Automatiseringen begrænser desuden de manuelle arbejdsgange, hvilket øger patientsikkerheden betragteligt.

Hele arbejdsgangen automatiseret

- Vores mål var at automatisere hele arbejdsgangen fra blodprøven tages, til der foreligger et svar, og det har vi nu gjort som det første laboratorium i verden, siger ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling Georg Söletormos.

Sammenkobling af analysemaskiner, transportsystemer og it-systemer

I et samarbejde mellem alle faggrupper i Klinisk Biokemisk Afdeling og en række leverandører er det nu lykkedes at få skabt et helt enestående laboratoriesystem på verdensplan med en meget høj grad af automatisering samt en helt unik sammenkobling af analysemaskiner, transportsystemer og it-systemer.

Bedre brug af faglighed

- Automatiseringen betyder, at bioanalytikeren i fremtiden kan gøre bedre brug af deres faglighed, specialviden og erfaring og arbejde direkte i de kliniske afdelinger, siger ledende bioanalytiker Evy Connie Ottesen.

Færre blodprøver

Den ledende bioanalytiker fortsætter:
Erfaringer viser, at hvis bioanalytikerne indgår i patientforløbene sammen med læger og sygeplejersker, gavner det patienterne, blandt andet fordi der tages færre og kun nødvendige blodprøver.

Blodprøven mærkes og scannes

Bioanalytikeren vil fortsat tage selve blodprøven. Men når blodprøven er blevet taget i for eksempel Akutafdelingen, bliver den mærket med en stregkode, scannet med en lille håndholdt computer og herefter via rørpost skudt af sted til laboratoriet – direkte ned i et modtagemodul.

Registreret og centrifugeret automatisk

Her bliver blodprøven automatisk ankomstregistreret, centrifugeret, afproppet og sat på det transportbånd, der sender prøven hen til den del af robotsystemet, der skal analysere prøven.

Svar inden for en time

Når analysen er gennemført sendes automatisk et svar via it-systemerne, som personalet i Akutafdelingen så umiddelbart kan aflæse. For 90 procent af alle prøver kan svar gives inden for en time.

Tjent ind i 2014

Investeringen i automatiseringen vil efter beregningerne være tjent ind i 2014 blandt andet på grund af det væsentligt færre antal blodprøvetagningsglas, der skal bruges, samt besparelser på reagenser.

6,8 mio. analysesvar om året

Klinisk Biokemisk Afdeling er det største laboratorium i Region Hovedstaden og analyserer også prøver fra praktiserende læger i hele Nordsjælland. På årsplan har afdelingen 625.000 patientkontakter og leverer laboratoriet ca. 6,8 mio. analysesvar.

Yderligere information:


  • Regionsrådets 1.næstformand Birgitte Kjøller Pedersen (SF), mobil: 29 65 08 46
  • Hospitalsdirektør Suzanne Aaholm, Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler, telefon: 4829 3003
  • Ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling, Georg Söletormos (telefon: 48294168)
  • Ledende bioanalytiker i Klinisk Biokemisk Afdeling Evy Connie Ottesen (telefon: 40286978)
Redaktør