​​

Vibeke Storm Rasmussen ny formand for Øresundskomiteen


Vibeke Storm Rasmussen (S), som også er formand i Region Hovedstaden, vil lægge vægt på ”hverdagsintegration” på tværs af Øresund.

Platform for politiske samarbejde i Øresundsregionen

Øresundskomiteen er platformen for det regionale politiske samarbejde i Øresundsregionen, og komiteen består af ledende lokale og regionale politikere fra Skåne og Sjælland.

Oplevelsesevents og udbygning af skolesamarbejde

I det næste år vil Vibeke Storm Rasmussen bl.a. lægge vægt på hverdagsintegration.
”Jeg synes, at vi i Øresundskomiteen skal udvikle projekter, som er til gavn for almindelige ”øresundere”. Det kan være flere fælles oplevelsesevents – og det kan være en udbygning af skolesamarbejdet over sundet, som kan give skoleelever en bedre indføring i nabosprog, end de får i dag”, udtaler Vibeke Storm Rasmussen.

Fokus på infrastruktur, vækst og beskæftigelse

Vibeke Storm Rasmussen er samtidig optaget af at fremme vækst og beskæftigelse i Øresundsregionen gennem at udbygge infrastrukturen.

Tidligere formand fortsætter som næstformand

Den tidligere formand for komiteen, Pia Kinhult, som er formand for Region Skåne, fortsætter som næstformand for komiteen.

Lempelse af ”arbejde i to lande-reglen” en sejr

”Jeg er især glad for, at EU har lempet den såkaldte ”arbejde i to lande-regel””, udtaler Pia Kinhult. Denne regel har tidligere betydet, at det de facto var umuligt for øresundspendlere at have deltidsarbejde i Danmark og i Sverige samtidigt. Det må man godt i dag – dog forudsat, at man højst arbejder 25 pct. af sin samlede arbejdstid i et land.

For yderligere information: 

  • Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 43 64 25 21 (hjemme) 
  • Pia Kinhult (gennem pressesekretær Johan Folin), tlf. +46 721 998 385 
  • Direktør for Øresundskomiteen, Finn Lauritzen 2044 0325
Redaktør