​​​

Virkeligheden skal ind på gymnasierne


De unge på gymnasierne bør løse konkrete samfundsproblemer

Gymnasieelever skal nedbringe ungdomskriminalitet

Hvordan nedbringer man ungdomskriminaliteten i lokalområdet, og hvad vil den samfundsøkonomiske gevinst være ved at holde flere ude af fængslet? For seks klasser på seks gymnasier i hovedstadsregionen er den slags hovedbrud ikke forbeholdt politikere og embedsmænd på Christiansborg – det er en opgave for gymnasieelever.

Projektet skal motivere de unge og ruste dem til arbejdsmarkedet

- Vi skal lukke virkeligheden ind i gymnasierne ved at lade de unge udvikle innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Det skaber både større motivation hos de unge at arbejde med konkrete problemer, og samtidig ruster vi bedre de unge til de krav, som de siden vil blive mødt med fra virksomheder og videregående uddannelser, forklarer Marianne Stendell (S), formand for Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

Tænk gymnasiet forfra

Region Hovedstaden har bevilliget 8,7 millioner kroner til, at seks gymnasier kan gennemføre proj​ektet ”Gymnasiet tænkt forfra.” Projektet skal styrke de unges tværfaglige og innovative kompetencer, og det er ikke kun opgavernes indhold, der bliver anderledes:

Gymnasiet ser ud som for 110 år siden

- Gymnasieskolen er stort set organiseret, som da den blev oprettet i 1903 – én lærer per klasse, skarp timeinddeling, frikvarterer og årgange der arbejder uafhængigt af hinanden. Det skal vi have gjort op med, fordi sådan fungerer virkeligheden uden for gymnasiemurene ikke, siger Trine Ladekarl Nellemann, rektor for de gymnasiale uddannelser på CPH West, et af de seks gymnasier, der deltager i projektet.

Flere tværfaglige forløb og eksaminer

I løbet af tre år, vil eleverne på de seks gymnasier opleve færre traditionelle dansk- og matematiktimer og flere tværfaglige undervisningsforløb. Og så vil de komme til at prøve nye eksamensformer som led i den nye organisering af undervisningen. Fx vil man arbejde på at give eleverne mulighed for at gå til eksamen i to fag på samme tid eller selv vurdere, om de er eksamensklar efter et, to eller tre års undervisning.

Web-tv: Gymnasiet tænkt forfra

​​​​​ ​(10:47 min.)

Læs mere om projektet på www.facebook.com/gymnasiettaenktforfra

Yderligere oplysninger hos:

  • Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning, tlf. 23 41 01 57
  • Trine Ladekarl Nellemann, rektor ved CPH West, tlf. 40 97 91 47
  • Jacob Kjærgaard, projektleder for ”Gymnasiet tænkt forfra”, tlf. 61 66 60 76
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør