Web-tv: Grønt liv og bystemning vinder konkurrencen om fremtidens Bispebjerg


Vinderprojektet deler området op i fire kvarterer med et grønt park-hjerte i midten og giver god plads til de smukke, fredede pavilloner og grønne haver.

Se web-tv fra offentliggørelsen af vinderen

 
​(2:19 min)


Vinderen er fundet

Efter lang tids spænding er vinderen af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg udvalgt: Britiske BDP løber med sejren i samarbejde med det danske arkitektfirma TKT og Rambøll Danmark.

Rekreative områder er tænkt ind som en afgørende del af planen

- Vinderforslaget er valgt, fordi det tænker hospitalet som en by med fire forskellige kvarterer med hver sit særpræg. Fordi de grønne og rekreative områder er tænkt ind som en afgørende del af planen. Og fordi en enkel og konsekvent trafikløsning sikrer ro, tilgængelighed og orientering på området, siger regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S), som er formand for projektets politiske følgegruppe


Det nye parkrum og plateau med ankomstområde er projektets center og samlingssted. Illustration: BDP. (Klik på billedet for stor version.)

Respekt for det gamle Bispebjerg

Vinderprojektet deler området ind i fire kvarterer med hver sin klare identitet: Det somatiske hospitalskvarter i den nordlige del mod Tuborgvej, det psykiatriske kvarter i den nordøstlige del, det historiske kvarter med administration, forskning og laboratorier i den sydlige, fredede del og et grønt parkkvarter med centralt ankomstområde i midten.

Udfordringen vedr. de fredede pavilloner løst

- En vigtig del af opgaven var at skabe nogle rammer for det nye hospital, som respekterer Martin Nyrops fredede pavilloner. Den udfordring er løst ved at holde afstand til de gamle bygninger. På den måde skabes samtidig rum for masser af grønne områder, der viderefører det naturskønne Bispebjerg, som vi kender det i dag, fortæller Lars Gaardhøj.

Hospitalets grønne hjerte

Som et overraskende greb placerer vinderprojektet hospitalets ankomstområde i midten, som et stort, grønt, pulserende hjerte. Her samles og fordeles personale, patienter og besøgende ud på hospitalets forskellige kvarterer.

Valgene i helhedsplanen sikrer et grønt miljø og en rolig by-stemning

- Der er gjort meget for at fastholde og forstærke de grønne områder, så både patienter og personale let kan få adgang til dem. Valgene i helhedsplanen sikrer et grønt miljø og en rolig by-stemning omkring hospital og psykiatri, konstaterer vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeprojektet.

Vinderforslaget løser de nuværende parkeringsproblemer

De rekreative områder fungerer allerede i dag som en integreret del af hverdagen for både patienter, medarbejdere og naboer. Den grønne helhed i projektet og ro på området er sikret for fremtiden ved en gennemført trafikløsning med ensrettede veje og centrale parkeringsmuligheder. På den måde løser vinderforslaget de nuværende parkeringsproblemer, der ofte giver unødig trafik af parkeringssøgende bilister.

Samler psykiatrien

Endnu en gevinst ved vinderprojektet er, at det er lykkedes at samle psykiatrien i den nordøstlige del af området i stedet for som i konkurrenceoplægget spredt i syd og øst. Det betyder både, at psykiatrien får mulighed for at skabe bedre sammenhæng for patienter og personale, og at byggeriet vil forløbe lettere fordi hospital og psykiatri ikke ligger i vejen for hinanden.

Udbygningen kan foregå samtidig med, at det eksisterende hospital er i fortsat drift

- Vi får også mulighed for relativt tidligt i byggeforløbet at opføre og ibrugtage nye Fælles Akutmodtagelser for både hospital og psykiatri, så vi hurtigt kan give de akutte patienter nye rammer. Og udbygningen kan foregå samtidig med, at det eksisterende hospital er i fortsat drift, siger en tilfreds Claes Brylle Hallqvist.

Redaktør