Besøg på hospitalet - når det passer dig

Region Hovedstaden indfører fra 1. januar 2015 frie besøgstider på regionens hospitaler

At være syg og indlagt på et hospital kan være forbundet med utryghed og måske også ensomhed. I den situation har det stor betydning at kunne have sine nærmeste om sig på det tidspunkt, hvor man selv har allermest brug for det. Som pårørende vil man også gerne være der for sin familie eller venner, men for nogen kan det være uforeneligt med arbejde og andre forpligtelser, hvis der eksempelvis kun er besøgstid på afdelingen mellem kl. 16-17.

Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet, at regionens hospitaler fra 1. januar 2015 som udgangspunkt ikke længere har faste, begrænsede besøgstider. Patienten kan efter nytår med andre ord få besøg af sine pårørende, når det passer både patient og gæster bedst.

- Vi har allerede fri besøgstid på omkring en tredjedel af afdelingerne. Alligevel synes jeg, at tiltaget vidner om en kulturændring. En ændring af hvem, der er i fokus. For mig er det vigtigt, at det er den enkelte patients situation, der styrer forløbet. Vores sundhedsvæsen er til for patienterne, og det gør i sagens natur de pårørende til en oplagt partner, som vi gerne vil inddrage og give større muligheder for deltagelse, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

På visse afdelinger, som eksempelvis neonatal hvor de små og meget sårbare for tidligt fødte børn ligger, kan der være et ønske om at undgå for mange besøgende i perioder. I disse tilfælde må patienten, de pårørende og den enkelte afdeling finde ud af, hvordan det kan løses, så alles behov bedst tilgodeses.

Fokus på patienten

De frie besøgstider er ét element i en større indsats i Region Hovedstaden, som i højere grad skal inddrage både patienter og de pårørende som en aktiv del af behandlingsforløbet.

- Det skal handle mindre om fastlåste rammer og mere om, hvad der er det bedste for den enkelte. Et øget samarbejde, hvor patienter og pårørende får bedre vilkår for aktivt at kunne deltagelse i behandling og beslutninger om behandlingen, hjælper os med at sikre, at det hele tiden er den enkelte patients behov, der er i centrum, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Værd at vide som besøgende:

Med de frie besøgstider bliver det endnu mere vigtigt, at personale og besøgende får talt om følgende ting:

  • Indlagte patienter er ofte mere sårbare i forhold til infektioner. Det er bedst at vente med at få besøg på hospitalet, hvis man er sløj, har en infektion, diarré eller influenzalignende symptomer.
  • God hygiejne er særligt vigtig på et hospital af hensyn til patienterne. Der er håndvask og/eller sprit til rådighed, både når man kommer, og når man forlader afdelingen.
  • Hvis det er muligt og rart for den, man besøger, kan besøget foregå i et opholdsrum. Det er godt at vise hensyn til medpatienter – især på flersengsstuer.
  • Mindre børn er meget velkomne og bør altid følges med en voksen.
  • For at beskytte patienters privatliv kan personalet bede om, at besøget bliver midlertidigt afbrudt.

Yderligere oplysninger:

  • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, via pressevagten på tlf. 70 20 95 88
Redaktør