Børn kan lege frit: 167 offentlige legepladser er renset for mistanke om jordforurening

Efter en intensiv indsats i 2014 er Region Hovedstaden nu færdig med at gennemgå, undersøge og fjerne forurenet jord på offentligt ejede legepladser.
Det er Region Hovedstadens opgave at beskytte borgerne mod kontakt med forurenet jord og sikre det grundvand, der bruges til drikkevand. Derfor kortlægger, undersøger og oprenser regionens miljøfolk forurenede grunde.

Små børn er særligt udsatte i forhold til forurenet jord. De putter jord direkte i munden eller får det på fingrene, som de så putter i munden. Derfor besluttede regionsrådet, at der i 2014 skulle være et særligt fokus på offentlige legepladser for små børn. Det betyder, at samtlige 167 offentligt ejede legepladser i 28 kommuner i regionen nu er gennemgået i samarbejde med kommunerne.

Undersøgt forsigtigt

Gennemgangen viste, at der på 15 legepladser tidligere havde været forurenende aktiviteter som fx bilværksted og gartneri, der kan have forurenet jorden. De 15 legepladser er fordelt på 10 kommuner. Legepladserne er efterfølgende undersøgt ud fra et forsigtighedsprincip. Jorden på fem af legepladserne var forurenet, og er nu fjernet af Region Hovedstaden.

- Vores fokus på legepladser i det foregående år skal ses i direkte forlængelse af de undersøgelser og oprensninger, vi tidligere har gennemførte på børneinstitutioner. Det er en dejlig milepæl at nå frem til i kampen mod fortidens synder, når vi ved, at små børn er særligt følsomme over for jordforurening, siger Jens Mandrup (SF), formanden for Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg.

Jens Mandrup tilføjer:

- Selv om der har været forurenet jord på de fem legepladser, kan jeg berolige med, at det heldigvis ikke har været så slemt, at børnenes helbred har været i fare.

Forurenet jord er fjernet i Kastrup Strandpark

Legepladsen i Kastrup Strandpark er en af de fem legepladser, hvor Region Hovedstaden fandt forurenet jord, som nu er fjernet. Oprydningen foregik i tæt samarbejde med Tårnby Kommune.

- Vi er rigtig glade for regionens initiativ med at undersøge og fjerne forurening på legepladser. Og for samarbejdet om de offentlige legepladser her i kommunen. Vi ønsker, at alle trygt kan bevæge sig rundt på legepladserne i Tårnby. Derfor er det glædeligt, at legepladserne nu er gennemgået og vurderet, og at den forurenede jord er fjernet fra legepladsen i Kastrup Strandpark, siger borgmester Henrik Zimino i Tårnby Kommune

Fem legepladser er ryddet op

På alle fem legepladser, hvor der blev fundet forurening i jorden, er der nu ryddet op. Oprydningen er typisk sket ved at grave den øverste halve meter jord af på det areal, der er forurenet.

Herefter er der lagt ren jord ud, og arealet er genskabt, som det var før - fx med nye planter, genopstillet legeredskaber og fast bund i sandkasser.

Da en del af legepladserne er genetableret sent på året, vil de først blive lukket op for leg igen til foråret, når rullegræsset er begyndt at gro.


Fakta

Der er ofte lettere forurenet jord i byområder.
Jorden skal ikke fjernes, men regionen anbefaler følgende:
• Undgå at børn putter jord i munden eller sutter på legetøj med jord på
• Vask hænder efter leg udendørs
• Tag skoene af, når barnet kommer hjem, så der ikke kommer jord og støv ind på tæpper og gulve


Yderligere information hos: 

På regionens hjemmeside www.regionh.dk/jordforurening kan man se, hvilke legepladser, Region Hovedstaden har gennemgået for forurening. Her kan man også se, om der er undersøgt og renset op.

  •  Jens Mandrup (SF), formand for Miljø- og trafikudvalget, mobil 31 34 88 98
  • Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune, 32 47 12 02
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88


Redaktør