Færdigbehandlede borgere optager regionens hospitalssenge

Hospitaler i Region Hovedstaden oplever lige nu visse steder overbelægning, bl.a. fordi færdigbehandlede patienter optager sengepladser
5 ekstra dage unødigt i en hospitalsseng.

Så længe har nogle af Region Hovedstadens borgere i år i gennemsnit ligget færdigbehandlede og ventet på at komme hjem, fordi deres kommune ikke har kunnet tilbyde dem plejehjemsplads eller den nødvendige hjemmehjælp.

I alt har ca. 4.500 borgere i årets første 8 måneder ligget og ventet på at komme hjem fra regionens hospitaler.

Det betyder bl.a., at visse afdelinger på enkelte hospitaler i regionen lige nu oplever overbelægning.

Regionsrådsformand: Uværdigt

- Syge mennesker skal ikke ligge på overfyldte stuer. Det er uværdigt for dem og deres familier, og det er urimelige arbejdsforhold for personalet. Derfor skal belægningsprocenterne selvfølgelig ned. Det handler både om bedre planlægning på de enkelte hospitaler, men også om en bedre koordination mellem hospital, kommune og praktiserende læge, så ældre mennesker, der er færdigbehandlede, ikke skal ligge på en hospitalsafdeling, men kan komme godt hjem eller på plejehjem, hvor de kan komme i gang med genoptræning, siger Sophie Hæstorp Andersen (S) regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Godt samarbejde med kommunerne

Region Hovedstaden har etableret et godt og velfungerende samarbejde med kommunerne, som allerede har lagt en stor indsats for at sikre, at patienterne oplever et godt og sammenhængende forløb. Et af de mange nye tiltag er f.eks. at hospitalerne sender elektroniske meddelelser til kommunerne, så de ved, hvornår borgeren bliver udskrevet og hvilket behov han/hun har.
Men det bekymrer regionsrådsformanden, når sengene optages af raske patienter, som gerne vil hjem.

- Hospitalssenge er til syge mennesker, der skal have behandling. Vi vil have de raske patienter hjem, hvor de har de bedste forudsætninger for at komme videre. Samtidig står vi altså med den udfordring, at enkelte af regionens hospitaler oplever en overbelægning - i sær på de medicinske afdelinger. Og det er netop her, vi typisk ser, at mange færdigbehandlede, ældre patienter ligger og optager sengene, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Afsat 40 mio. kr. til at afhjælpe overbelægning

Region Hovedstadens overordnede politiske mål er, at der ingen overbelægning skal være på hospitalerne. Regionsrådet afsatte i sidste år i alt ca. 40 mio.kr. til en handleplan, som skal sikre, at der ikke opstår overbelægning.
Denne handlingsplan er nu stort set implementeret på samtlige af regionens hospitaler. Her er arbejdsgange blevet effektiviseret, og forløbet for patienterne på de medicinske afdelinger er blevet forbedret. Dvs. at der arbejdes på at undgå intern ventetid, når en patient fx skal til røntgenundersøgelser eller lignende.
Initiativerne i handleplanen handler også om at øge bemandingen bl.a. med speciallæger, og det har vi gjort mange steder. Det har dog været vanskeligt at ansætte alle de nødvendige overlæger indenfor nogle specialer.

Kan aldrig undgå overbelægning

- Det er dog vigtigt at slå fast, at vi aldrig helt kan gardere os imod overbelægning i særlige spidsbelastningsperioder - i så fald ville vi reelt skulle have en masse tomme senge, når der ikke er særlig stor belastning. Men vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge overbelægning, og her er det altså vigtigt at få de færdigbehandlede patienter hjem, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70 20 95 88
Redaktør