Flere sygeplejersker og jordemødre forsker i patientpleje og -omsorg

Flere og flere forskellige slags ansatte i Region Hovedstaden forsker i bedre omsorg og pleje. For bredere forskning i hospitalsvæsenet giver bedre patientbehandling.
Når god behandling af patienterne på et hospital skal sikres, så handler det om mere end medicin, lægemidler eller nye og bedre operationsteknikker.

Det handler også om pleje, omsorg, fysisk træning og gode rammer til at blive rask i. Og her er nye trends på vej i forskningsverdenen.

Et plus for patienterne

Nye tal fra Region Hovedstadens Forskningsevaluering 2014 viser nemlig, at faggrupper som bl.a. fysioterapeuter, jordemødre og sygeplejersker i stigende grad giver sig i kast med at forske til gavn for patientbehandlingen.
 

Du kan læse rapporten her

Tallene viser, at der er sket en stigning fra 2011, hvor der var 184 aktive forskere med professionsbachelorbaggrund, til seneste opgørelse, hvor tallet er steget til 267 personer i 2013. Det er en stigning på over 40 procent på kun to år.

Projekterne spænder over alt lige fra fysisk træning af patienter med leddegigt som middel mod smerter og træthed ​til hospitalsbaseret behandling i hjemmet af børn med kræft, der har vist sig at øge både børnenes og familiens livskvalitet.

Og det er en god vej frem til bedre patientbehandling, mener formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Lars Gaardhøj (S).
 
- Sygeplejersken ser oftere patienten som et helt menneske og måske også over en lidt længere periode, og derfor er det et absolut plus for patienterne, at der også i forskningen er fokus på f.eks. pleje, omsorg og aktivering af patientens egne ressourcer, siger han.

Fakta:

• Forskningsevalueringen 2014 viser en positiv udvikling i Region Hovedstadens sundhedsforskning. I 2013 blev der brugt ressourcer for i alt omkring 2 mia. kr. til forskning – hvoraf cirka halvdelen er betalt af eksterne parter såsom fonde og erhvervsvirksomheder. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor der blev brugt omkring 1,83 mia. kr. til forskning.

• Der er i alt i Region Hovedstaden omkring 4.000 aktive forskere og cirka 930 teknisk og administrativt hjælpe-personale. Blandt disse var der pr. 31. december 2013 135 udenlandske aktive forskere, mens der er 21 udenlandske personer ansat i forskningsstøttefunktioner.

• Publikationsopgørelser viser, at der i 2013 publiceret omkring 3.600 videnskabelige publikationer m.m. Regionen havde i 2013 45 afdelinger med over 200 point - som betragtes at være et højt forskningsniveau. Samtidigt var der i 2013 15 afdelinger på meget højt niveau med point over 400. Der er to afdelinger, begge er på Rigshospitalet, med mere end 1.000 point.

• Samlet viser evalueringen af data fra 2008-2013 som tidligere år, at Rigshospitalet stadig er regionens forskningsmæssige flagskib. Godt halvdelen af afdelingerne med over 400 point ligger på Rigshospitalet, og hospitalet har også medforfattere på godt halvdelen af alle videnskabelige publikationer fra regionen.

Kontakt:

• Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Lars Gaardhøj (S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør