Hospitaler samarbejder for at undgå karteller

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samarbejder med en række hospitaler over hele landet for at reducere risikoen for karteller bag nye hospitalsbyggerier. Samarbejdet knytter sig til byggerier for over 42 milliarder kroner.

14 hospitalsbyggerier over hele landet er gået sammen i et nyt samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at undgå karteller. Byggeprojekterne vil overlevere data fra tilbud på byggeopgaverne, så Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan se efter mønstre på tværs af landet.


I hele landet er der hospitalsbyggerier i gang. På Bispebjerg er byggeriet kun lige begyndt. Foto: Byggeriets Billedbank.

Karteller giver overpriser

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

"Langt de fleste virksomheder gør sig umage med at overholde loven, og vi forventer også, at det er tilfældet her. Alligevel opstår der karteller af og til. Karteller giver typisk markante overpriser og kan samtidigt være svære at opdage. Med samarbejdet øger vi chancen for at afsløre mulige karteller væsentligt."

Hun tilføjer:
"Generelt er der brug for, at konkurrencen i byggesektoren bliver mere effektiv. Derfor har vi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et særligt fokus på byggeriet. Vi har igangsat en række initiativer herunder samarbejdet med hospitalerne."

Samarbejde skal styrke konkurrencen

På  Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler står vicedirektør Claes Brylle Hallqvist i spidsen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg til ca. 4 milliarder kroner. Han siger om samarbejdet:

"Fra hospitalsbyggeriernes side har vi naturligvis fokus på at undgå karteller for at få de bedste priser at bygge for. Samarbejdet mellem hospitalerne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver os en unik mulighed for at sammenligne priser og tilbud på tværs af landsdele, og jeg håber meget, at vores samarbejde kan være med til at styrke konkurrencen."
Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, håber, at samarbejdet på tværs af hospitaler kan være med til at styrke konkurrencen. Foto: Byggeriets Billedbank.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samarbejde knytter sig til 14 hospitalsbyggerier over hele landet – heraf syv nye supersygehuse og syv moderniseringer af eksisterende hospitaler. I alt er der afsat omkring 42 milliarder kroner til byggerierne.

Ud over at analysere data fra tilbud på byggeopgaverne vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undervise medarbejderne på hospitalsbyggerierne i at se efter tegn på karteller.

Redaktør