Mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende får plads på direktionsgangen

Patienter og pårørende vil fra 1. februar sidde med, når ledelsen af Region Hovedstadens Psykiatri træffer beslutninger om alt fra forskning til ledelse og behandling.
For første gang i Danmark involveres mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende dybt og systematisk i beslutninger om udviklingen af sundhedsvæsenet.

1. februar 2015 kommer pårørende og tidligere og nuværende patienter i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) helt ind i maskinrummet, hvor de med deres erfaringer og baggrund er med til at træffe beslutninger om alt fra forskning til ledelse og behandling.

Opretter seks nye fora

Det sker, når RHP ændrer den nuværende beslutningsstruktur og opretter seks nye fora, som skal være med til at bane vejen for fremtidens psykiatri. Udvalgene placeres centralt i den øverste ledelse.

- Vi ved, at mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende har en kæmpe viden og ekspertise i forhold til behandlingen, fordi de selv har været i systemet, og ved hvor skoen trykker, og hvor vi kan sætte bedre ind. Den viden bruger vi allerede nu. At brugerne også bliver inddraget helt tæt på ledelsen er en naturlig udvikling. Det er deres ønsker og behov, der bør være udgangspunktet for det enkelte patientforløb, hvordan vi udvikler behandlingsmetoder og for hvordan vi indretter os som organisation, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Opfordrer alle til at melde sig

De nye mødefora er placeret i topledelsen af Region Hovedstadens Psykiatri og får ansvar for at tilvejebringe velfunderede beslutninger om udviklingen i psykiatrien med fokus på patienters og pårørendes ønsker og behov.

I alt skal Region Hovedstadens Psykiatri bruge 12 personer med egen erfaring, enten som patient eller pårørende, fra psykiatrien. Derfor sættes der nu annoncer på en række hjemmesider

Kirsten Elise Hove, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd, opfordrer bredt til at melde sig:

- Der er tale om en primært frivillig indsats båret af en lyst til at præge Region Hovedstadens Psykiatri og lyst til at repræsentere patienter og pårørende for konstruktivt at kunne fastholde fokus på brugerperspektiverne.

I de seneste år har vi været mange brugere og pårørende, der er engagerede og brænder for at udvikle psykiatrien i en recovery-orienteret retning bl.a. gennem at bidrage med egne og andres erfaringer. Det har båret frugt. Dette er en markant fortsættelse af denne udvikling vi nu går i gang med. Det at være i stand til at repræsentere andre end en selv – dvs. alle patienter og pårørende i psykiatrien - er en vigtig frivillig indsats med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Det glæder jeg mig meget over på alle brugere og pårørendes vegne, siger Kirsten Elise Hove.

Fællesrådet og Region Hovedstadens Psykiatri vil sammen understøtte patient- og pårørenderepræsentanterne gennem kurser og deltagelse i netværk for repræsentanterne.

Fakta:

• Den nye mødestruktur i Region Hovedstadens psykiatri indeholder seks nye mødefora
• Hvert forum består af ledere, sundhedsfaglige repræsentanter og to patient- og pårørenderepræsentanter
• Ansøgningsfrist er den 21. januar 2015
• Der er kursusdag for de nye patient- og pårørenderepræsentanter i uge 8
• De første møder afholdes umiddelbart herefter.

De nye mødefora:

• Forum for patientbehandling
• Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang
• Forum for rationel farmakoterapi
• Forum for forskning
• Forum for ledelse og uddannelse
• Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange.

Yderligere information:
• Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen(S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
• Kirsten Hove, formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd, mobil 23 26 03 10
• Anne Hertz, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, mobil 20 20 38 05
Redaktør