Opbakning fra Vækstforum Hovedstaden til nye mål for Wonderful Copenhagen

Ny resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og turismeorganisationen på vej.
Der er fuld opbakning fra Vækstforum Hovedstaden til et forslag til en ny resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen.

På et ekstraordinært møde i Vækstforum Hovedstaden fik medlemmerne fremlagt den resultatkontrakt, som har været under udarbejdelse siden forsommeren 2014.

Gode resultater i 10 år

"Wonderful Copenhagen har leveret gode resultater de seneste 10 år og er kompetente til at drive og udvikle turismen i hovedstadsregionen," siger administrerende direktør Jens Mathiesen fra Scandic Hotels og Dansk Erhverv, og medlem af formandskabet for Vækstforum Hovedstaden og fortsætter:
 
"Den nye kontrakt sætter ambitiøse mål, og Vækstforum Hovedstaden har været inddraget i processen hele vejen, så vi kan fuldt ud støtte den". 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over opbakningen:

"Der er ingen tvivl om, at Wonderful Copenhagen har været igennem en turbulent tid i kølvandet på Eurovision 2014. Det er der taget hånd omkring, og nu er der behov for, at alle gode kræfter står sammen om at få indsatsen for at tiltrække turister til hovedstadsregionen tilbage på sporet."

"Derfor er Vækstforum Hovedstadens opbakning vigtig", siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fire nye konkrete turismeprojekter

Resultatkontrakten sætter nye mål for Wonderful Copenhagen i de næste tre år for turismens omsætning og jobskabelse.

Konkret skal der sættes ind på fire nye regionale strategiske turismeprojekter:


 • Regional og national satsning på kulturturisme
 • Serviceløft i turismebranchen
 • Kinasatsningen Chinavia
 • Turismeudvikling Fehmern

Årligt gennemsnitligt basistilskud på 35,3 mio. kr.

Kontrakten opererer med et årligt basistilskud til Wonderful Copenhagen på gennemsnitligt 35,3 mio. kr. i perioden 2015-2017, og 5,5 millioner årligt til turismeprojekterne.

"Turismen har stor betydning for vækst og arbejdspladser i hele regionen. Vi vil derfor gerne tiltrække flere turister, der shopper i vores butikker, spiser på restauranterne, besøger vores spillesteder og andre af vores mange kulturtilbud," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:
 
"Den nye kontrakt har klare og målbare indikatorer og en stærk ambition om, at turismesatsningen skal nå ud i hele regionen. Kontraktforslaget afspejler også de høje ambitioner, vi har i både den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og Greater Copenhagen-samarbejdet."

Resultatkontrakten bliver behandlet i regionsrådet i Region Hovedstaden den 3. februar. Resultatkontrakten er først gældende, når den er godkendt af regionsrådet.

Fakta

 • Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1992.
 • Den kommende resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen, som gælder fra 1. marts 2015, er tre-årig med mulighed for et års forlængelse
 • Der afrapporteres årligt til Regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden, så der løbende er mulighed for at skrue op og ned på indsatserne på baggrund af de opnåede resultater.
 • Grundlaget for forhandlingerne er Regionsrådets beslutning af 19. august 2014, hvor Region Hovedstaden ydede et ekstraordinært driftstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med afholdelse af Eurovision 2014. Tilskuddet blev ydet mod en årlig reduktion af basistilskuddet fra Region Hovedstaden på 7 mio. kroner de kommende år.
 • De 7 mio. har Wonderful Copenhagen sparret bl.a. ved udlicitering af turismeinformationen til Københavns Kommune og ved en række andre rationaliseringer på driften
 • Alene i hovedstaden omsætter turistindustrien årligt for 35 milliarder kroner, og den turismeøkonomiske værdikæde bidrager med over 50.000 arbejdspladser

Yderligere oplysninger

 • Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
 • Administrerende direktør Jens Mathiesen fra Scandic Hotels og Dansk Erhverv, medlem af formandskabet for Vækstforum Hovedstaden, mobil 23 68 04 55
Redaktør