Region Hovedstaden sætter turbo på grundvandsbeskyttelsen

Regionsrådet har besluttet at øge hastigheden på grundvandsbeskyttelsen. Inden for de kommende ti år skal 80 procent af det grundvand, der bruges til drikkevand i regionen, være sikret mod forurening

Regionsrådet i Region Hovedstaden har sat sig for at speede sikringen af grundvandet op med beslutningen om en ny jordforureningsplan. Den bestemmer, at 80 procent af det grundvand, der bruges til drikkevand i regionen, inden for de kommende ti år skal være sikret mod jordforurening.

Selvom ti år kan lyde som lang tid, er det en ambitiøs og fokuseret plan, Region Hovedstaden lægger for dagen. Med beslutningen sætter regionsrådet en kraftig streg under Region Hovedstadens vision om at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. 

Formand for Miljø- og trafikudvalget, Jens Mandrup (SF) forklarer:

- Det handler naturligvis først og fremmest om at sikre grundvandet for nuværende og kommende generationer ved at sørge for, at jorden er så ren som mulig. Dernæst er det vigtigt, at mest muligt drikkevand bliver hentet i selve regionen. Vi vil være en grøn og innovativ metropol, hvor det er sikkert for borgerne at bo og leve. Et rent miljø og rent grundvand bidrager positivt til borgernes livskvalitet.

Han tilføjer:

- Samtidig er det vigtigt, at når vi oprenser grundvand og jordforureninger, skal det være så CO2-venligt som muligt og med et mindre energiforbrug. På den måde går regionen forrest i den grønne omstilling af Danmark ved bl.a. at fremme vækst i de sektorer, der allerede arbejder med grønne løsninger.

Samarbejde med kloge hoveder

Hovedelementerne i planen er derfor en fokuseret sikring af grundvandet. Samtidig vil man via samarbejde og partnerskaber med forskningsinstitutioner som fx DTU og Københavns Universitet, erhvervslivet, rådgivende ingeniører, vandforsyningsselskaberne, forskellige vækstfora og kommunerne lægge særlig vægt på udvikling og brug af nye metoder til undersøgelse og oprensning.

F.eks. har Region Hovedstaden i samarbejde med virksomhederne Jacob Post ApS, Cowi A/S, Kjul & Co ApS og med tilskud fra Miljøstyrelsen medvirket til udvikling af ”Snuden”, et borehoved, som kan grave sig ind under en bygning og tage prøver af forureningen i stedet for at skulle lave hul i gulvet i huset for at få taget prøverne.

Det er meningen, at planen skal sættes i værk allerede fra 2015.

Fakta:

  • Kortlægning, overblik og dermed prioriteringsgrundlag for jordforureninger er allerede gennemført i de fleste nordlige kommuner. Arbejdet fortsættes på Vestegnen i overensstemmelse med den politiske beslutning fra 2012.
  • I Region Hovedstadens budget for 2015 har partierne tilført jordforureningsindsatsen yderligere 15 mio. kr. årligt. Det vil alt i alt give området ca. 147 mio. kroner om året. Her udvides særligt grundvandsindsatsen samt innovation og partnerskaber.

Yderligere oplysninger:

 

  • Formand for Miljø- og trafikudvalget, Jens Mandrup (SF), Mobil tlf.: 31 34 88 98
  • Region Hovedstadens pressetelefon på 70 20 95 88.
Redaktør